Šiais metais Lietuvoje buvo minima daug įvairių sukakčių, susijusių su Prezidento institucija: 1919 metais balandžio 4-ąją pagal Laikinąją Konstituciją buvo įvesta Prezidento institucija, prieš 95 metus pirmuoju Prezidentu tapo Antanas Smetona, rugpjūčio mėn. buvo minimos Lietuvos Respublikos pirmojo Prezidento 140-osios gimimo metinės. Šioms datoms paminėti Kauno Antano Smetonos gimnazija pakvietė į respublikinę konferenciją ,,Ne ilgos kalbos ir derybos, o veiksmas turi trykšti iš jaunimo tarpo". 2014 metų lapkričio 21 dieną gimnazijoje sklandė tarpukario dvasia: skambėjo Antano Šabaniausko dainos, iš stendų žvelgė ryškiausios to laikotarpio asmenybės. Mokslinė – praktinė konferencija kvietė garbingus Kauno miesto svečius bei prezidentinių mokyklų mokytojus ir mokinius ne tik susipažinti su vienu iškiliausių tarpukario Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų, bet ir pasidalyti savo tiriamaisiais darbais ir pranešimais, kad taip būtų įprasmintas Antano Smetonos asmenybės bei laikmečio atminimas bei puoselėjamas įvairių institucijų bendradarbiavimas. Konferencijos atidarymo šventėje gimnazijos administraciją ir konferencijos dalyvius pasveikino Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir sporto komiteto narys Gediminas Budnikas,socialinių mokslų daktaras, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto, socialinių ir humanitarinių mokslų katedros dėstytojas Raimundas Kaminskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Vygandas Gudėnas, Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė Asta Keruckė, Antano Smetonos brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė - Petrauskienė. Konferencijos plenarinio posėdžio metu iškilmingai buvo atidengtas LR prezidento Antano Smetonos portretas, kurio autorius - Lukas Eugenijus Kolmogorcevas, šiuolaikinio meno kūrėjas, vizualiųjų menų studijos ,,Kūrybos sala" vadovas, Kauno Antano Smetonos gimnazijos pedagogas. Plenariniame posėdyje minint pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento gimimo metines VDU profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Jonas Vaičenonis skaitė pranešimą „Kariuomenės vaidmuo Antano Smetonos vadovavimo Lietuvos valstybei metais (1927-1940)", Istorinės Prezidentūros muziejininkė dr. Ingrida Jakubavičienė pristatė darbą tema „Prezidento Antano Smetonos veikla egzilyje (1940 06 16 – 1944 01 09)".
Kitose gimnazijos erdvėse mokytojai ir mokiniai skaitė pranešimus (iš viso 34 pranešimai), pristatė filmuotą medžiagą bei diskutavo. Grupių moderatoriai (prof. Jonas Vaičenonis, dr. Ingrida Jakubavičienė, istorijos MM Sigitas Nefas), apibendrindami darbą grupėse, džiaugėsi turiningomis, išsamiomisvaizdinių ir interaktyvių pranešimų reprezentacijomis. Prof. Jonas Vaičenonis kalbėjo, jog pranešėjai atskleidė reikšmingą prezidento Antano Smetonos gyvenimo pjūvį – aktyvios veiklos pobūdį: santykį su visuomene, globėjišką „Jaunosios Lietuvos", „Skandijos" ir kt. draugijų veiklą; įdomiai buvo nušviestos aplinkybės, kai Antanas Smetona buvo pašalintas iš gimnazijos ir kt. II gr. moderatorė dr. Ingrida Jakubavičienė pažymėjo, kad grupės respondentai, remdamiesi rimtais moksliniais šaltiniais, puikiai išryškino tuometinės Lietuvos ekonomines problemas. Ji atkreipė dėmesį į ypač įtaigų Kauno Antano Smetonos gimnazijos III kl. mokinio Manto Stražausko pranešimą „Antano Smetonos ekonominės pažiūros ir jų raiška tautininkų valdymo laikotarpiu". Be to, moderatorė išsakė nuomonę, jog naujas jos atradimas - Kauno Antano Smetonos gimnazija. Apibendrindamas konferencijos pranešimus, III gr. moderatorius Sigitas Nefas priėjo prie išvados, kad prezidentas Antanas Smetona – asmenybė, iš kurios galima daug ko pasimokyti.
Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, tardama padėkos žodį, pasidžiaugė, kad gimnazija, organizuodama respublikinę konferenciją, skirtą Prezidento Antano Smetonos 140-osioms gimimo metinėms paminėti, pasiekė užsibrėžtų tikslų: aktyviai dalyvavo respublikos mokytojai ir jų ugdytiniai. Pranešimai, tiriamieji darbai atskleidė įvairiapusę prezidento Antano Smetonos asmenybę, kuria mes – Kauno Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė - pagrįstai didžiuojamės ir stengiamės būti verti jo vardo.

Additional information