2014 m. gegužės 21 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „XXI a. kompetencijų ugdymas, kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius. Konferencijos tikslas - skatinti mokslininkų, mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo kokybei neabejingų asmenų dialogą, siekiant skleisti XXI a. įgūdžių ir kompetencijų ugdymo patirtį. Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų, specialiojo ugdymo, bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų vadovai, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai atstovaujantys 12 švietimo įstaigų keturiuose Lietuvos rajonuose.

Šiuolaikiniai mokiniai rengiasi gyvenimui visuomenėje, kurioje nuostatos ir vertybės mokymosi atžvilgiu, siekis nuolat tobulėti ir atnaujinti turimas žinias, yra svarbesni nei faktinės žinios. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), akcentuodama mokymosi visą gyvenimą svarbą, siūlo taikyti tuos pedagoginius metodus, kurie yra orientuoti į XXI a. kompetencijas. Tai reiškia, kad mokiniai turėtų būti mokomi mokėti mokytis, mokėti bendradarbiauti, mokėti pasitelkti technologines priemones mokymuisi bei išsiugdyti gyvenimo įgūdžius. Mokėjimo mokytis kompetencija siejama su kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiais. Svarbu sudaryti sąlygas mokiniams mokytis kartu, bendradarbiaujant. Technologijų tobulėjimas teikia vis daugiau galimybių tobulinti ir turtinti visų mokomųjų dalykų turinį, todėl mokytojų ir mokinių informacinis raštingumas yra labai svarbus. Ne mažiau svarbesni yra gyvenimo įgūdžiai, asmeninė ir socialinė atsakomybė, aktyvus karjeros planavimas, savanorystė ir aktyvus pilietiškumas vietos bendruomenėje. Pripažįstant XXI a. kompetencijų svarbą diskutuota kaip efektyviai ugdyti šias mokinių kompetencijas, kokie metodai ir įrankiai gali būti naudojami šiame darbe.

Diskusiją pradėjo kompetentingi plenarinio posėdžio pranešėjai – Informacinių technologijų centro metodininkė Virginija Navickienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dr. Ona Visockienė, Microsoft Švietimo sektoriaus vadovė Baltijos šalims Rita pauliukonytė, Vilniaus universiteto profesorė Dr. Dalia Štreimikienė. Pranešėjai akcentavo, jog šiuolaikiniai mokiniai – kūrybingi, veiklūs, veržlūs, savivaldūs ir mokymąsi vertina kiek kitaip, nei ankstesnės kartos. Mokykla ir mokytojai turi prisitaikyti prie besikeičiančių mokinių poreikių ir išnaudoti galimybes kryptingam kūrybingos, veiklios ir darnios asmenybės ugdymui.

Darbą pratęsus keturiose darbo grupėse pranešėjai iš Kauno miesto savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus, Lietuvos sporto universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Jaunimo karjeros centro, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, įvairių Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų dalinosi patirtimi, sukaupta ugdant moksleivių kompetencijas. Ieškota atsakymų į klausimus kokiu būdu mokytojas gali padėti mokiniui išlaisvinti jo mokymosi potencialą, kokia veikla skatina mokinių bendruomeniškumą ir susitelkimą siekiant bendrų tikslų, kokią pridėtinę vertę ugdymo procesui suteikia informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas, kokie metodai padeda įtraukti mokinius į ugdymo karjerai ir pilietiškumo ugdymo veiklas it kt. Šie klausimai aktualūs dalyvavusiems mokytojams, ieškantiems kaip tobulinti ugdymo procesą, siekiantiems susirasti bendraminčių ir partnerių, norintiems perimti kolegų patirtį.

Apibendrinant darbą grupėse kartojosi mintis, jog bendradarbiavimas – XXI a. kompetencijų ugdymo pagrindas. Mokytojams būdinga nuostata, kad tradicinis ugdymo turinys, išdėstytas vadovėliuose ir pratybų sąsiuviniuose, nebeatliepia šiuolaikinio mokinio poreikių. Mokytojai turi būti žingeidūs ir aktyvūs, inicijuodami netradicines pamokas, renginius, projektus ir kitas veiklas, kurių metu mokiniai turi galimybę ugdytis kompetencijas. Kompetencijos sujungia žinias, įgūdžius ir vertybines nuostatas, taigi tik kompetencijų ugdymas padeda išugdyti sąmoningą, veiklų ir žingeidų mokinį.

Dalinantis patirtimi, mintimis, nuveiktų darbų rezultatais planuotas laikas prabėgo nepastebimai, todėl jau konferencijai pasibaigus dauguma dalyvių pasiliko kavos puodeliui ir neformalioms diskusijoms tarp bendraminčių. Pozityvūs dalyvių vertinimai, numatyti bendradarbiavimo planai ir dalyvių išreikšti pageidavimai leidžia tikėtis, jog ši konferencija taps tradicine ir po metų vėl sukvies dalintis nuveiktų darbų rezultatais. 

 

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-05-28-kompetenciju-ugdymas{/ppgallery}

 

Additional information