„Kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją

gali būti tiktai per vėlu, bet niekada ne per anksti.“

Dr. Kazys Grinius (1866 – 1950)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Vytauto pr. 44) bibliotekoje-informaciniame centre eksponuojama paroda „DEMOKRATIJOS KELIU: KAZIUI GRINIUI – 150“, kurią, Lietuvos Respublikos Seimui 2016-uosius paskelbus Prezidento Kazio Griniaus metais, parengė LR Seimo kanceliarija. Parodoje, skirtoje Kazio Griniaus gimimo 150-osioms metinėms paminėti, apie Prezidento gyvenimą ir veiklą pasakoja fotografijos, kuriose atsispindi jo politinė, visuomeninė veikla, šeimos istorija. Tai kukli istorinio atminimo dovana šiai iškiliai Lietuvos valstybingumo asmenybei.

Kviečiame „pakeliauti“ Prezidento Kazio Griniaus veiklos keliu rugsėjo 1 – 30 d.

Additional information