Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras) spalio 12 d. organizavo seminarą – stažuotę „Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi pažangos“ Klaipėdos miesto švietimo skyriaus ir ugdymo įstaigų vadovams. Dalyviai lankė Kauno švietimo įstaigas, klausė pranešimus.Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė dr. Dalia Lapėnienė skaitė pranešimą „Šiuolaikinė pamoka - nuo žinių link kompetencijų“.

       Dalyviai stebėjo kaip mokykloje – daugiafunkciame centre mokinių ugdymui, siekiant padaryti mokymą patrauklesnį mokiniams ir labiau motyvuoti juos, yra pasitelkiamos informacinės technologijos: buvo demonstruojama lietuvių kalbos pamoka, kurioje mokytoja taikė personalizuotą mokymą: kiekvienam vaikui individualiai įrašė pastabas dėl rašinio metu padarytų klaidų, mokiniai su ausinėmis individualiai klausėsi mokytojo rekomendacijas ir pastabas ir savarankiškai dirbo klasėje. Biologijos pamokoje stebėtas pamokos įsivertinimas, panaudojant 3D įrenginį ir programą Kahoot. Integruotoje geografijos ir istorijos pamokoje demonstruotas Minecraft žaidimo pritaikymas projektinei veiklai. Integruotoje chemijos ir darnaus vystymosi pamokoje demonstruota praktinė veikla – lietaus vandens tyrimas aplinkos užterštumui vertinti. Pedagogai šią patirtį išskyrė kaip itin sėkmingą ir patrauklią mokiniams. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir gimnazijos komanda supažindino svečius su gimnazijos patirtimi ir pažanga per mokinių meninį ugdymą, mokyklos veikla bei mokinių pasiekimais, kūryba, sudarytomis sąlygomis mokiniams gilinti vizualinių menų (piešimo, tapybos, grafikos, fotografijos, videomeno, kompiuterinio meno, dizaino, erdvinės dailės) bei meninių technologijų (keramikos, tekstilės, odos, stiklo) kompetencijas. Klaipėdos miesto švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai aplankė Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjų. Direktorius dr. Dainius Žvirdauskas savo pranešimu „Švietimo inovacijos: galimybės ir problemos“ supažindino svečius su licėjaus įkūrimo istorija, pasidalino patirtimi, pasidžaugė mokinių pasiekimais, atskleidė licėjaus savitumą. Dalyviams buvo išsamiai pristatytas licėjuje diegiamas STEAM ugdymas, veiklos. Svečiai apžiūrėjo išskirtinius mokinių inžinerinius projektus, kūrinius, žavėjosi mokinių susidomėjimu inžinerija, pasidžiaugė pedagogų profesionalumu ir atsidavimu savo darbui, mokiniams.

Lankytos švietimo įstaigos pasižymėjo savitumu, stažuotės dalyviams perteikė savo patirtį siekiant mokinių mokymosi pažangos. Stažuotės dalyviai teigė, jog stažuotė buvo labai turininga, o įspūdžiai pranoko lūkesčius.


Additional information