Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veikos skyrius kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2016 m. birželio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizavo seminarąpedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galime siekti kartu“. Seminare dalyvavo Lietuvos švietimo centrų vadovai.

Susirinkusiuosius pasveikino Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas ir Kauno miesto tarybos narė, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė.

Dr. Saulius Zybartas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius, informavo centrų vadovus apie pedagogų rengimo, skyrimo, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos gaires.

Valstybinio audito ataskaitos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ išvadas pristatė Agnė Baranauskaitė, LR Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė. Ji kvalifikacijos tobulinimo teigiamu pavyzdžiu įvardijo Utenos švietimo centro ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklą.

Audronė Razmantienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, skaitė pranešimą „Žingsniai žmogiškųjų išteklių kokybei: ką įsipareigojo savivaldybių administracijų švietimo padaliniai“.

Dr. Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, centrų vadovams pristatė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimo modelį siekiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės.

Vytautas Andrėkus, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėjo pavaduotojas, komentavo „Ugdymo sodo“ galimybes vertinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybę.

Seminaro dalyviai diskutavo apie nacionalinius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

Pertraukos metu seminaro dalyviai turėjo galimybę aplankyti Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykstančias parodas:

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų meninio ugdymo klasių tęstinio projekto „Dovana mokyklai“ 2015-2016 mokslo metų kūrybinių darbų paroda „Mes skirtingi ir vertingi“;

Kauno apskrities viešosios bibliotekos parengta paroda „Asmenybė ir knyga“, skirta Bibliotekų metams;

Dailininkės pedagogės Ramutės Paulikaitės ir jos mokinių grafikos darbų paroda;

Kauno Rokų gimnazijos mokytojų mišria technika atliktų kūrybinių darbų paroda „Medis – miestas“.

Parsisiųsti:
Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimas siekiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai?
Pedagogų kvadlifikacijos tobulinimas - ar tinkamai įgyvendinamas
Ką sutarė ir pasižadėjo savivaldybių švietimo padalinių vadovai


Additional information