BendraBirželio 16 d. virtualioje aplinkoje įvyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio organizuota, klausytojų iš tolimiausių šalies kampelių bibliotekų sulaukusi, metodinė valanda „ Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“.
Džiaugiamės, kad metodinėje valandoje dalyvavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja, lituanistikos centro vadovė Reda Kiselytė („Leidinių su autografais kolekcija Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje“). Pranešėja, kurios veikla žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, pristatė autografuotų leidinių sąvoką, paaiškino kas tai.

„Sielą šildantys“ Lietuvos įžymybių įrašai ir autografai knygose, žurnaluose, fotografijose ir kitose laikmenose – unikalus, neišsemiamas darbų baras. Pradėję veiklą nuo poros autografuotų leidinių, gautų iš Amerikos į mokyklą paštu, dabar kolekcijoje turi apie 400 leidinių. Su jais integruotų pamokų metu supažindinami mokiniai, rengiamos šių leidinių parodos, vedamos ekskursijos, skelbiami straipsniai. Pasak Redos,“ sustoti neketinama, nes tai turi išliekamąją vertę. Čia slypi ir jos bibliotekinio darbo prasmė. Autografuotų leidinių saugojimas ir kaupimas prasmingas. Dalis rašytojų jau iškeliavę... tad lieka dalelė jų, įamžinta knygose“.

Reda KiselytėGerbiama Reda pasakojo apie interviu su Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatais: filosofu, žurnalistu, vertėju Andriumi Konickiu, prozininke, dramaturge, eseiste Vanda Juknaite, aktoriumi, teatro režisieriumi Gyčiu Padegimu, rašytoju, visuomenės veikėju Vytautu Girdzijausku, fotomenininku Albinu Kuliešiumi, literatūros tyrinėtoju, kritiku Vitu Areška, vertėja Diana Bučiūte, fotomenininku, dailininku, grafiku Rimantu Dichavičiumi, ekonomistu, kraštotyrininku, „Versmės“ leidyklos monografijų autoriumi Venantu Mačiekumi, aktore, režisiere Virginija Kochanskyte.

Ji dalijosi mintimis ir apie organizuotus seminarus, konferencijas, dalyvavimą literatūriniuose konkursuose, aktyvų bendradarbiavimą su užsienio spauda, kurioje publikuojama informacija kraštotyros temomis: apie gimnaziją, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją biblioteką, rengiamus interviu su talentingais, aktyviais gimnazistais, įžymiais rajono žmonėmis.

 

Kauno „Varpo“ gimnazijos bibliotekininkė Dr. Livija Mačaitytė-Kaselienė pranešime („Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“) akcentavo pagrindinius veiklos aspektus:      

  • nuotolinis mokymas(is): praktiniai bibliotekinio darbo aspektai;
  • bibliotekininkas – tarpininkas (1–7);
  • iššūkiai = naujos galimybės!

Dr. Livija Mačaitytė Kaselienė

„Mano pozicija karantino laikotarpiu tokia: neapkrauti papildomai veiklomis, bet padėti, konsultuoti, kai tikrai to reikia. Svarbu lavinti mokinių kūrybiškumą praktiniu būdu, per naudingas veiklas (pvz., filmuko kūrimas ar pagalba, rengiantis tiriamiesiems darbams). Nuotoliniu būdu konsultuodamiesi ir bendradarbiaudami su gimnazistais, sukūrėme reprezentacinį gimnazijos filmuką, pristatantį gimnaziją, jos veiklas. Gimnazijos bendruomenę kviečiau dalyvauti Europos dienos renginiuose. Gegužės 9 dieną dalyvavome akcijoje „Europos dienos solidarumo kava“.

Bibliotekininkė pasakojo, kad gimnazistai turėjo atlikti grupinius-individualius projektus, tad bendradarbiavimas su jais nuotoliniu būdu vyko nuolat: konsultuota informacijos atrankos, komponavimo, talpinimo klausimais. Viešuose parengtų darbų pristatymuose ji dalyvavo kaip stebėtoja-vertintoja.

 

Onutė Kazakevičienė ir Audronė Jokubauskienė

Pranešime „Kauno „Vyturio“ gimnazijos bibliotekos nuotolinio darbo patirtis“ (Onutė Kazakevičienė, bibliotekos vedėja, Audronė Jokubauskienė, bibliotekininkė) išskirti keturi svarbiausi aspektai:

  • informacijos sklaida per informacines priemones;
  • tikslinė informacija konkrečiam mokytojui ar mokytojų grupei;
  • nuotolinės pamokos iš muziejų, dalyvavimas anksčiau pradėtuose projektuose ;
  • kvalifikacijos tobulinimas.

Bibliotekininkės ypač džiaugėsi Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus idėja – pakviesti mokyklas bendradarbiauti ir jungtis į nuotolines lietuvių literatūros pamokas muziejuose. „Siekdamos padėti mokytojams, registravomės į pamokas muziejuose. Rezultatas puikus! Organizuota 13 pamokų iš įvairių muziejaus padalinių: S. Nėries , Maironio, J. Grušo, Vaižganto memorialinių muziejų, Vaikų literatūros muziejaus. Pamokos, vykę netradicinėje aplinkoje – muziejuje, papildė bendrojo ugdymo mokyklų pamokas, 300 mokinių suteikė naujų žinių apie lietuvių rašytojus, literatūrą, istoriją, meną, praplėtė mokykloje dėstomas temas, ugdė kūrybiškumą, meninę saviraišką, formavo vertybines nuostatas. Mokiniams tai buvo tarsi mažos šventės, kurių jie labai laukdavo“.

Karantinas netapo kliūtimi tęsti anksčiau pradėtus projektus. Parengta virtuali paroda „Įžymūs europiečiai“ (tarptautinis projektas “MEPA”), dalyvauta „Visuotinėje veiksmo savaitėje 2020“, Vystomojo bendradarbiavimo platformos organizuotoje „Afrikos savaitėje 2020“. Mokinių dalyvavimas projektinėse veiklose prisidėjo prie globalaus pilietiškumo ugdymo. „Mokiniai susipažino su kultūrų įvairove, lyčių lygybės, žmogaus teisių ir apsirūpinimo maistu problemomis.“

Bibliotekininkės pasidžiaugė ir organizuotais tiesioginiais vaizdo tiltais „Lietuva –Albanija – Lietuva“. Dviejų virtualių susitikimų metu Albanijoje dirbantis rašytojas Povilas Villuveit gimnazijos pradinių klasių mokiniams demonstravo knygos „Spinčius“ iliustracijas, skaitė ištraukas iš knygos, bendravo su mokiniais, atsakinėjo į jų klausimus. O jų būta pačių įvairiausių: kokią knygą rašo dabar, kas įkvepia rašyti, kiek trunka knygos rašymas, ką veikia Albanijoje, kokia kalba ten kalbama, ar šioje šalyje yra karantinas?.. Rašytojas kalbėjo apie savo kūrybą, papasakojo, kaip atsirado jo personažas Spinčius.

„Valanda pralėkė akimirksniu, bet visiems įsimins ilgam. Apie susitikimą mokiniams primins ir knygos „Spinčius“, kurias bibliotekininkės gavo iš Paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ ir perdavė mokiniams.

Sugrįžęs į Lietuvą, rašytojas žadėjo aplankyti „Vyturio“ gimnazijos pradinukus ne virtualiame, o gyvame susitikime.

Mūsų metodinė valanda pralėkė greitai. Ne tik sužinojome apie bibliotekininkių nuveiktus darbus karantino laikotarpiu, bet ir išgirdėjome idėjų naujiems mokslo metams.

Dėkojame visoms pranešėjoms – už pasidalijimą savo patirtimi, už leidimą viešinti pranešimų medžiagą Centro svetainėje.

    

Mokymų medžiagą galite rasti ČIA

Apie mus rašo: Nuoroda Facebook grupė „Mokyklos bibliotekininkai pasakoja“.

   

   

Onutė Kazakevičienė, Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio narė,

Irena Valentukonienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekininkė.

 

Additional information