1Kauno pedagogų kvalifikacijos centras birželio 11 d. organizavo virtualią paskaitą gamtos mokslų mokytojams „Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir kompetencijų ugdymas“. Paskaitą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto lektorius, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos gamtos mokslų mokytojas metodininkas Gediminas Čapkauskas.

 

Paskaitoje buvo aptariama, kokius principus turėtų atitikti šiuolaikinis nuotolinis mokymasis. Svarstant, kaip ir kuo skiriasi ugdymas, kaip vaiko asmenybės ūgties skatinimas, ir ugdymas, kaip paslaugos teikimas, buvo apžvelgiamos pagrindinės bendrosios kompetencijos ir jų plėtotė gamtos mokslų ugdymo procese. Dalyviai diskutavo, kaip jie supranta gamtamokslinės kompetencijos svarbą mokinio ugdymo procese. Didelis dėmesys buvo skiriamas Darnaus vystymosi koncepcijai ir šių tikslų įgyvendinimui mūsų švietimo sistemoje. Pateikiant pamokų ir veiklų pamokose pavyzdžius buvo aiškinamasi, kaip ir kodėl mokytojui būtina apgalvoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą bei pabrėžti jų svarbą savo pamokose.

Nuoširdžiai dėkojame G. Čapkauskui už paskaitą.

Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

 

 

Additional information