bendras„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, VAIKAMS“ (Just.Marcinkevičius)

Šie žodžiai tarsi priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

Birželio 1-osio popietę virtualioje zoom aplinkoje Kauno miesto pagalbos specialistai, vaikų dienos centrų darbuotojai rinkosi į renginį „Kas gina vaiką?“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Renginį organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno m. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis, renginį moderavo Valerija Segalovičienė, KPKC metodininkė ir Daiva Šabūnienė, Kauno m.ugdymo įstaigų socialinių pedagogų MB pirmininkė.

Renginį pradėjo A.Kačanausko mokyklos, solinio dainavimo 4 klasės mokinys Joris Mačiulis A.Raudonikio ir J.Strielkūno daina „Kur balti keliai“ (muzikos mokytoja ekspertė N.Kukulskienė). Sveikinimo žodį tarusi Kauno Miesto švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas dr. Ona Gucevičienė įvardino, kad tik veikdami kartu sukursime gražią šalį vaikams bei jų šeimoms. ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė pranešime „Švietimo vaidmuo kuriant vaiko gerovę“, pristatė ŠMM strategiją, siekiant pagerinti pagalbą vaikui, išryškino prioritetiune kryptis. Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė kalbėdama apie atsakomybę akcentavo, kad svarbiausia mamos, tėčio, artimųjų atsakomybė už vaiką. Taip norėtųsi, kad vaikų sakančių „Aš niekuo negaliu pasitikėti“ būtų kuo mažiau, mąstė Kauno m. savivaldybės administracijos patarėja, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Sigita Šimkienė. Svarbu laiku pastebėti, pamatyti ir pasiūlyti pagalbą vaikui. Haris Urvinis, Labdaros ir Paramos Fondo „Tavo Galimybė vadovas, Lietuvos VDC asociacijos pirmininkas kalbėjo apie ypatingus vaikus ir džiaugėsi, kad šiuo sunkiu karantino laikotarpiu nepadaugėjo išgeriančiųjų šeimų skaičius, kad vaikai jau laukia „gyvų“ susitikimų. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė ekspertė Daiva Šabūnienė, pabrėžė, kad socialinis pedagogas – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas, tai žmogus, tiesiogiai prisidedantis prie Lietuvos vaikų ir jų šeimų gerovės kūrimo, tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, ir kitokios pagalbos. Andrėja Adašiūnienė teigė, kad nuotolinio mokymo metu atlikto tyrimo duomenimis, galima teigti, kad mokiniai patyrė šiuos sunkumus: nuovargį, jautė didelį mokymosi krūvį, savikontrolės stoką, bendravimo sunkumus, sveikatos sutrikimus. Kauno MSIC pirmininkė Ugnė Jankevičiūtė pristatė Lietuvos moksleivių sąjungos veiklą, ginant mokinių interesus. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos 8a klasės mokinė Kotryna Čerkauskaitė (mokytoja S.Keibienė) prasminga daina „O mes, vaikai“ užbaigė renginį.

Valerija Segalovičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

 Daiva Šabūnienė, Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

 

 

 

Additional information