DSC 0515

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto savivaldybės Užsienio ryšių skyrius š. m. vasario mėn. kvietė Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinius dalyvauti piešinių konkurse „Liūtas – Skandinavijos šalių simbolis“, skirtame Skandinavijos dienoms 2020 paminėti.

Piešinių konkurso tikslas buvo supažindinti su Skandinavijos šalių kultūra, simboliais, herbais, kuriuose pavaizduotas liūtas. Jis simbolizuoja skandinavų drąsą, jėgą ir galią.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė dėkojo Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams ir ugdytiniams, kurie dalyvavo piešinių konkurse ir įteikė Kauno miesto mero pavaduotojos dr. Rasos Šnapštienės padėkas, kuriose teigiama, kad „šis laimėjimas – tai puikus įrodymas, kad tu labai gražiai pieši. Svarbiausia, niekada nesustok spalvinti savo pasaulio!“, ir atminimo dovanas.

Dėkojame, Kauno miesto l. – d. „Šermukšnėlis“, „Mažylis“, „Liepaitė“, „Spindulėlis“, „Žara“, „Volungėlė“ ir Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ pedagogams bei mažiesiems tapytojams. Piešinių paroda eksponuojama Kauno pedagogų kvalifikacijos centre 106 aud. ir virtualioje erdvėje (www.kpkc.lt).

Dėkojame Jums, mažieji tapytojai!

 

Additional information