lektoreGegužės 4, 6, 7, 8 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodiniu būreliu suorganizavo metodinių valandų-diskusijų ciklą pradinių klasių mokytojams. Zoom vaizdo kambariuose vyko idėjų mugės, kurias moderavo Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė Jolanta Vengalienė.

Gegužės 7 d. buvo skirta tiems, kam rūpi sėkminga informatikos programos integracija pradinėse klasėse. Moderuoti susitikimą padėjo Kauno K.Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narė Lina Jurevičienė.

Pirmiausiai savo patartimi dalinosi tie, kam šis iššūkis tapo kasdieniniu sėkmingos veiklos įrankiu. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Natalija Bankauskaitė iš Kauno Panemunės pradinės mokyklos konsultacijos dalyviams pristatė jau parengtas priemones. Apie pagalbą sau ir mokiniams įgyvendinat programą kalbėjo Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Sonata Bružienė. Vyresnioji informatikos mokytoja Inga Miliauskienė iš Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pasidalino savo, kaip informatikos mokytojos, indėliu įgyvendinant programą mokykloje. Mokytoja pasidžiaugė sėkmingu darbu Microsoft Office 365 platformoje. Mokykla nuo 2017 metų vykdo integruotą informatikos mokymą pradinėse klasėse, nuo 2018 metų dalyvauja projekte „Informatika pradiniame mokyme“, todėl mokiniai informacinių technologijų pamokų metu jau buvo susipažinę su Microsoft Office 365 ir ten esančiomis programėlėmis Outlook, Word, PowerPoint, OneNote, mokėjo rašyti laiškus, bendrinti. Kadangi tai suteikė galimybę kiekvienam mokiniui turėti savo elektroninį paštą, tai palengvino naudojimąsi ir internetinėmis platformomis Scratch, code.org, kuriose puikiai galima integruoti matematiką, lietuvių kalbą, netgi muziką ar dailę, kuriant įvairius projektus. Taip pat nuotolinio mokymo metu buvo proga susipažinti su informacinių technologijų užduotimis Eduka.lt, kurios puikiai papildė informatikos integraciją pradinėse klasėse. Naujovė mokiniams ir mokytojams buvo Microsoft Teams. Šis įrankis skirtas pokalbiams, gyviems susitikimams, kur galima bendrauti, bendradarbiauti nesukeliant grėsmės saugumui ir privatumui. Mokiniams, kai kuriems savarankiškai, kai kuriems pradžioje su tėvelių pagalba, puikiai pavyko dalyvauti pokalbiuose, bendrauti, klausti, jei reikalinga mokytojo pagalba.

Mokyklos mokytojai ir mokiniai toliau naudojo įvairias mokomąsias programėles, skirtas užduočių atlikimui, refleksijai, interaktyviom apklausom: https://www.autodraw.com/, https://kahoot.com/, https://quizizz.com/, https://learningapps.org/, https://padlet.com/, https://edpuzzle.com/ ir kt.

Nuotoliniame mokyme, integruojant informatiką, prisideda ir vaiko pagalbos specialistai, kurie puikiai išmano informacines technologijas, jas naudoja, padeda mokiniams. Mokytoja pateikė keletą nuotolinio darbo rezultatų pavyzdžių:

Kauno Dainavos progimnazijos vyresnioji mokytoja Lina Daukutienė priminė, kad individuali mokinio pažanga visuomet buvo vienas iš svarbiausių dalykų ugdymo procese. Vieno ir universalaus įrankio jai pamatuoti nėra. Mokytojas turi rinktis iš daugelio galimybių atsižvelgdamas į mokinių amžių, dalyko specifiką, technines galimybes ir susikurti savo unikalią sistemą. Pranešime buvo pateikti internetiniai įrankiai ir programėlės, kurios padeda mokytojai ir mokiniams fiksuoti ir sekti pažangą. Trumpalaikei (vienos pamokos ar kelių pamokų) pažangai stebėti tinka programėlės ar internetiniai įrankiai: Kahoot, Quizizz, Socrative. Internetinis įrankis ClassDojo labiau skirtas kaupiamajam vertinimui, tinkamo elgesio pamokoje įpročių formavimui, klasės bendruomenės kūrimui, tačiau mokytojui susikūrus papildomus kriterijus, gali būti puikiai naudojama ir mokinio pažangos fiksavimui.

Tokios metodinės valandos, kai mokytojai patys dalinasi tuo, kas vyksta kasdieninėje veikloje įkvepia naujiems ieškojimams. Gauta metodinė parama – pagalba suteikia daugiau pasitikėjimo ir tikėjimo savo darbo sėkme.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, noriai pasidalinusiems savo patirtimi, žiniomis ir atradimais.

 

Jolanta Vengalienė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,

Laura Vaitkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė.

 

 

Additional information