Virtualios konsultacijos 3

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atliepdamas į pedagoginei bendruomenei mestą iššūkį dėl nuotolinio mokymo(si), 2020 m. kovo 24–25 d. organizavo virtualias konsultacijas „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų, mokyklų ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovams. Tai nemokama pagalba ugdymo įstaigų bendruomenėms pereinant prie nuotolinio mokym(si). Konsultacijas vedė LL3 sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas Norbertas Airošius, informacinių technologijų mokytojas ekspertas, mokyklos vadovas.

 

Virtualiose konsultacijose atskirais koncentrais dalyvavo 128 ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, 142 mokyklų ir 37 neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai. Konsultantas pristatė nuotolinio mokymo organizavimo, konsultavimo ir vertinimo ypatumus, tinklaveikos ir dirbtinio intelekto sistemas, taikomas ugdymui mokyklose. Vadovai virtualiai turėjo galimybę klausti, tartis, konsultuotis. Tikėtina, kad šios konsultacijos buvo naudingos įstaigų vadovams ir padėjo priimti svarbius sprendimus dėl nuotolinio ugdymo organizavimo.

    

 

Additional information