Priklausančios veiklos sritys: dorinis ugdymas, Lietuvių kalba, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų), užsienio kalbų kursai, mokymai trenerio licencijai gauti arba pratęsti, pedagogų senjorų renginių organizavimas, parodų kuravimas.

Additional information