20200731 131417 Karile2020 metų liepos mėn. 31 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centro) bibliotekoje vyko Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos (LNRS) narių Vilijos Dobrovolskienės-Vasaros Dukraitės ir Reginos Palevičienės-Karilės Verdenės kūrybos popietė „Prikuždėsiu vasaros drugių“. Nuskambėjus gydytojos, LNRS narės, poetės, rašytojos, dailininkės prof. Jūratės Jankauskienės fortepijonu atliekamai melodijai ,,Solveigos daina“ (E. Grigas), poetes pasveikino gydytoja, LNRS valdybos pirmininkė, poetė, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė ir asocijuotas profesorius, LNRS valdybos vicepirmininkas, poetas, rašytojas Vytautas Šiaudytis.

 

Labai šiltai, nuoširdžiai Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė pristatė dvi poetes, daugybės almanachų bendraautores. Tai Vilija Dobrovolskienė – Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, 13 metodinių ir 13 originaliosios kūrybos knygų autorė, Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ vadovė ir Regina Palevičienė, dirbanti Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

V. Dobrovolskienės kūryba publikuojama Airijos lietuvių laikraštyje ,,Lietuvis“. Džiugu, kad poetės eilės skambėdavo Airijos lietuviškų mokyklų mokytojams skirtuose seminaruose. Vilijos kūryboje vyrauja ryškūs metaforizuoti vaizdai, kūrybinė išmonė, nuoširdumas.

R. Palevičienė – dailininkė poezijoje ir poetė dailėje. Taip būtų galima apibūdinti jos kūrybą, kurioje atveriami gilūs sielos klodai, eilės ryškios, tapybiškos. Išleido 6 poezijos knygas, eilės publikuojamos Amerikos lietuvių laikraštyje ,,Bičiulystė“, internetinėse svetainėse ,,rašyk.lt“, ,,zaliazole.lt“, moderniame internetiniame žurnale ,,Rankos“. Dvylikos tapybos parodų autorė.“

I. Valentukonienė pakvietė popietės dalyvius paskaityti eiles iš meno kūrėjų išleistų knygų: V. Dobrovolskienės ,,Ištylėjau paslaptis žiedų“, ,,Trys Vilijos“ (bendr. aut. V. Girdauskienė, V. Vilkelienė) ir R. Palevičienės ,,Žiedlapiu priglusiu“.

Nuskambėjus LNRS narės, poetės, rašytojos, dainų kūrėjos, solistės Salomėjos Ruzgienės dainai ,,Prasmių kuždėjimas“ (žodžiai gydytojo, LNRS nario, poeto Gaudento Kurilos), V. Dobrovolskienė ir R. Palevičienė šypsojosi, dėkodamos atėjusiems į poezijos šventę, džiaugėsi, kad galime pabūti širdimis apsikabinę, paklausyti, ką prikuždėjo šią vasarą drugiai į jų kūrybos puslapius, apie ką suokė lakštingalos, pasikalbėti apie meilę, gyvenimą, ilgesį... Pasak abiejų mūzų, „tegul šypsosi drauge su vasara mūsų širdys, tegul mūsų sielos džiaugiasi bendryste, galimybe pabūti kartu, švęsti poezijos ir muzikos fiestą“.

Literatūrinio-muzikinio renginio vedimo forma buvo labai įdomi: renginio vedėjos V. Dobrovoskienė ir R. Palevičienė skaitė eiles apie gamtą, gimtinę, gyvenimą, meilę iš savo kūrybos knygų, joms talkino LNRS poetai – Rita Mockeliūnienė, Rimanta Jurina, Alvyra Sventickienė, Rita Japkevičienė-Kita Jūra, renginio dalyvės – Elektrėnų literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė, Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė, asociacijos ,,Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė... Intarpuose skambėjo S. Ruzgienės atliekamos dainos: ,,Šitaip buvo“ (žodžiai V. Dobrovolskienės), ,,Pro sparno mostą“ (žodžiai R. Palevičienės), ,,Bręsta vaisiai jaunystės dienų“ (žodžiai J. Jankauskienės), ,,Skrendu per pasaulį“ (žodžiai S. Ruzgienės), o dalyvių širdis virpino J. Jankauskienės fortepijonu atliekamos melodijos – ,,Sugrįžk į Sorentą“ (E. Curtis), ,,Virš bangų“ (I. Rosak).

Nuvilnijo bendražygių, meno kūrėjų, svečių nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai, gėlių jūra užliejo poetes V. Dobrovolskienę-Vasaros Dukraitę ir R. Palevičienę-Karilę Verdenę.

,,Kiek daug, Mielosios, prikuždėjote vasaros drugių! Jų užteks iki rudens vėlyvo! Žinome, mes dar ne kartą susitiksime ant Poezijos tako spindulingai gyvo“, – šiais žodžiais visų dalyvių vardu padėkojo LNRS narė, pedagogė, poetė Danutė Blėkienė.

Asociacijos ,,Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė

 

Additional information