DSC 0054

2020 m. kovo 5-ąją dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyko Kauno miesto gamtos mokslų šventė „Kūrybos ir eksperimentų sala“, skirta sveikatingumo mėnesiui minėti. Šventės dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Asta Karlienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė. Renginio tikslai – ugdyti mokinių saviraišką, loginį bei kritinį mąstymą, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; skatinti mokinius taikyti gamtos mokslų pamokose įgytas žinias ir kūrybiškai spręsti problemas; skatinti efektyvų mokinių bei jų mokytojų bendradarbiavimą, miesto mokytojų dalijimąsi gerąja patirtimi; padėti atskleisti mokinių gebėjimus bei ugdomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas; plėtoti mokymosi integralumą kaip vieną svarbiausių šiuolaikinio mokymo(si) bruožų; tobulinti mokytojų kompetenciją inicijuojant mokinių mokymąsi netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, mokslinėse, tiriamosiose, eksperimentinėse veiklose.

Šventėje dalyvavo per 90 mokinių bei mokytojų iš Kauno „Saulės“ gimnazijos, Aleksandro Puškino gimnazijos, Palemono gimnazijos, Rokų gimnazijos, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Milikonių progimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos, Vinco Kudirkos progimnazijos, Simono Daukanto progimnazijos, Šv. Kazimiero progimnazijos, Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos, Petrašiūnų progimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos ir kt. 8-ųjų ir 9-ųjų klasių mokiniai gamtos mokslų šventėje, padedami gimnazijos mokinių mentorių bei „Santaros“ gimnazijos mokytojų, atliko praktines kūrybines užduotis: chemijos kabinete – veidrodinė vynuogė, STEAM laboratorijoje – „Matomas – nematomas pasaulis“. Po to vyko mokinių kūrybos rezultatų aptarimas ir apibendrinimas, patirčių pristatymai ir diskusijos. Visi dalyvavę kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai  buvo apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

  

 

 

Daugiau nuotraukų galite rasti paspaudę ant nuorodos  (nuoroda)

 

 

Additional information