FB IMG 1581946061455Vasario 14 dieną į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką susirinko kauniečiai bei miesto svečiai – čia vyko renginys „Nuo Sąjūdžio iki Laisvės“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Popietę pradėjo bibliotekininkė Irena Valentukonienė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario, poeto Leono Milčiaus eilėraščiu ,,Pažvelki, Viešpatie, į Lietuvą“.

Renginio vedančioji LNRS valdybos pirmininkė, poetė, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, gyd. Dalia Milukaitė-Buragienė pasveikino gausiai susirinkusius su Vasario 16-osios švente, pakvietė poetus ir etnografinio ansamblio ,,Sūduva“ vadovę Teresėlę Varnagirienę drauge su dainorėliais pinti poezijos ir dainų vainiką skirtą Lietuvai. Signataras L. Milčius eilėmis ,,Aš tau dar atnešiu“ pasveikino visas moteris su vasario 14-ąja, dalijosi Sąjūdžio laikotarpio, Kovo 11-osios prisiminimais, pagerbdamas dvasios milžinus – Signatarus, pasidžiaugė mūsų Valstybės laimėjimais per 30 metų ir visa tai išreiškė eilėraštyje ,,Tu pašaukei mane“. Savo kūrybos eiles skaitė LNRS poetai: emeritas prof. Antanas Žiliukas, prof. Arvydas Šeškevičius, maestro Pranas Jurkonis, Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, Simeona Baranauskaitė-Načajienė, Aloyzas Vaznaitis, Onutė Jakubonienė, Vida Gustaitytė-Bubnienė, Aldona Jankauskienė, Gintaras Karlauskas, Dalia Kružikaitė-Sakalauskienė, Margarita Juškevičienė, Laima Matutytė, Danutė Vaskelaitė, Danutė Blėkienė, Vitas Petraitis, Ilona Orinienė, Lina Opulskienė, Živilė Baltė, Teresėlė Varnagirienė... Poezijos intarpuose skambėjo ansambliečių dainos, kuriose atsispindėjo meilė Tėvynei, gamtos grožiui, kova už laisvę, kvietimas sugrįžti emigravusius tautiečius...

Renginį vainikavo T. Varnagirienės eilės ,,Vardan Lietuvos“ ir šventės dalyvių bendra daina ,,Brangiausios spalvos“, kuria išreiškė pagarbą Lietuvos trispalvei.

Pasibaigus šventinei renginio daliai, Kauno sąjūdžio tarybos pirmininkas, dr. Raimundas Kaminskas įteikė padėkos raštus, D. Milukaitė-Buragienė ansambliečiams padovanojo LNRS nario poeto, rašytojo Algimanto Grakavino knygą ,,Kamanių ruduo“, skirtą Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Poetai, rašytojai, meno mylėtojai dėkojo ir negailėjo gražių žodžių, plojimų, gėlių Daliai Milukaitei- Buragienei, Teresėlės Varnagirienės vadovaujamam etnografiniam ansambliui ,,Sūduva“, Centro bibliotekos darbuotojai Irenai už gražią, turiningą popietę, neskubėjo skirstytis, bendravo prie kavos/arbatos puodelio.

 

 

 

Additional information