12020 m. vasario 10 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta atnaujinta Bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis, susijungusiomis į Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklą (BMT).  

Kauno miesto BMT įkurtas 2013 m. kovo 15 d., remiantis nacionaliniame projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“  įgyta patirtimi. Tuomet susibūrė keturios Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklos, panorusios mokytis vieni iš kitų. 2016 m. Kauno miesto BMT šeimą papildė dar keturios mokyklos, o štai šiandien Kauno miesto Besimokančių mokyklų tinklas, koordinuojamas Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, vienija jau dešimt ugdymo įstaigų, kurios įvairiomis bendradarbiavimo formomis ir būdais kolegialiai dalindamosi patirtimi bei atskleisdamos savo savitumą ir išskirtinumą, siekia nuolatinės mokyklų kaitos ir tobulėjimo mokinių pasiekimų gerinimo, mokinių iniciatyvumo ir pilietiškumo ugdymo srityse. Per septynerius gyvavimo metus įvyko 76 BMT renginiai mokytojams ir mokiniams, kuriuose dalyvavo iš viso 2731 dalyvis. 

Atnaujintą bendradarbiavimo sutartį pasirašė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas, Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Violeta Čiuldienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorė Irena Švėgždienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, Kauno Milikonių progimnazijos direktorius Janas Ryzgelis, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktorė Jekaterina Juknevičienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė Jolanta Vengalienė.

 

 

Additional information