logo kpkc

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas  2020 metams 

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas 2020 metams, orientuotas į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą ir Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptis, numatytas 2019-2022 metams:

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

2. Prioritetas: Įrodymais grįstas mokymas.

3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

 

Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptys:

1. Ugdymo kokybės gerinimas
2. Pasiekimai (ugdymo (-si) rezultatai)
3. Bendruomenės saugumo užtikrinimas
4. Mokinių (vaikų) savijauta (Mokyklos kultūros rodiklis)
5. Edukacinių erdvių tobulinimas
6. Edukacinės novacijos įgyvendinant ugdymo turinį


PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.


Programų laukiame iki 2020 m. sausio mėn. 15 dienos.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

 

 

Vardas, pavardė

 

Priklausančios veiklos sritys

Elektroninis paštas

Telefonas

Audronė Antanavičienė

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

Alvydas Bakutis

Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 52

Vilija Barzdžiuvienė

Vadyba.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 61

Valerija Segalovičienė

Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

Miglė Gedminienė

Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 42 11

Ilona Teresienė

Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

Laura Vaitkevičienė

Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

Alvita Veličkaitė

Informacinės technologijos, ankstyvasis anglų kalbos mokymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

Zita Verbickienė

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

 

 

Additional information