ant laiptu2019 metų gruodžio mėn. 13 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Centras) vyko popietė „Adventiniai kuždesiai“, į kurią susirinko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, poezijos mylėtojai iš Vilniaus, Elektrėnų, Kauno, Alytaus, Šakių, Marijampolės...

Popietės pradžioje dalyvių širdis sujaudino, vertė stabtelėti akimirką nuo dienos rūpesčių bardės, muzikos pedagogės Jūratės Dailydėnienės Kalėdų giesmė ,,Vesk, geroji Šviesa, mane“.

Ir štai nuskambėjus Kalėdų varpelio garsams, Centro bibliotekos darbuotoja Irena Valentukonienė pasveikino dalyvius: ,,Jau gyvename saulėgrįžos ilgesiu, Kalėdų paslapties laukimu, o, pradėdami adventinę kelionę, stabtelkime joje trumpam“. Ir pristatė adventinės kelionės vedėjas: akių gydytoją, LNRS valdybos pirmininkę, poetę, kurios kūrybos kryptys ir tematika – meilė, įvairūs poezijos žanrai (akrostichai, trioletai, sonetai ir kt.), mėnraščio ,,Gintaro gimtinė“ redaktorę Dalią Milukaitę-Buragienę, LNRS narę, Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoją ekspertę, 13 metodinių ir 12 originaliosios kūrybos knygų autorę, Elektrėnų literatų klubo ,,Strėva“ vadovę Viliją Dobrovolskienę, LNRS narę, poetę, tautodailininkę, renginių vedėją, fotografę iš Šakių Ritą Juškevičiūtę-Mockeliūnienę, kuriai 2017 metais Kultūros ministerija suteikė Meno kūrėjos statusą.

Šių nuostabių kūrėjų skaitomos eilės, skirtos Advento laikotarpiui ir Šventų Kalėdų šventėms, suskambant varpeliams, persipynė su kanklininkių, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinių Nedos Tomašauskaitės ir Karolinos Turčinskaitės muzikiniais kūriniais: Martos Mier „Elžbietos baladė“, ,,Sarabanda“; Canon In D ,,Pachelbel“... Autorės skaitė savo eiles, dialogo forma bendravo su popietės dalyviais, kiekvieną kartą suskambant varpeliui, vis paklausdamos ir atsakydamos: V. Dobrovolskienė: ,,Ar girdite? Į langą plakas rudens lapas... O gal rudenė gėla, sumišusi su žiemos viltimis užkariauti pasaulį?“. Dalia Milukaitė-Buragienė: ,,Ar girdite? Taip tyliai, taip ramiai, lėto valso žingsniu užkariauja pasaulį laukimas... Dovanų kvapas... Tikėjimas... Sielos pakylėjimas...“. Rita Juškevičiūtė-Mockeliūnienė: ,,Gruodžio pradžia... Vakaras... Nutilęs. Nuščiuvęs. Nubalęs. Šarma pasidabinusios drebulės šakos – laibos, išlakios. Lyg maldai sudėti delnai. Prie dangaus krūtinės priglausti. Žegnonei iškelti. Laukia... Malonės metas. Įsiklausyk. Jievaro tiltais ateinančių Kalėdų žingsnius pajausi...“ ir t.t.

Besiklausydami suprantame, kad adventinis laikotarpis mūsų sielose nubrėžia liniją, skatinančią mus stabtelėti, pamąstyti, ieškoti ir surasti atsakymus net į pačius sudėtingiausius klausimus, atsakyti pačiam sau – ar neklydai, ar atsiprašei, ar padėkojai, ar pagarbiai nusilenkei tam, kuris buvo šalia, o dabar galbūt jau nebėra jo...

Irenos Valentukonienės pakviesti savo kūrybos eiles, skirtas Adventui ir Šv. Kalėdų džiaugsmui, skaitė LNRS garbės narė Irena Žurumskienė, LNRS nariai Aleksandras Puidokas (Vilnius), Gema Galininienė (Marijampolė), Zenė Sadauskaitė, Teresėlė Varnagirienė, Aldona Jankauskienė, Julija Augustauskienė, Saulutė Genovaitė Markauskaitė...

Renginio kulminaciją, skambant kanklininkių atliekamai bendrai giesmei ,,Tyli naktis“, lydėjo gėlės, padėkos, o Irena Valentukonienė klausytojams įteikė dalelę savo širdies šilumos, dėkingumą už bendrystę – visus pradžiugo savo gamintais meduoliniais sausainukais kalėdine tematika.

Renginys tęsėsi prie arbatos/kavos puodelio. Popietės dalyviai dalijosi renginio įspūdžiais, savo kūrybos poezijos bei prozos knygomis, linkėdami vieni kitiems su džiugesiu širdyse sutikti Kalėdų rytmetį ir džiaugtis Šv. Kalėdų stebuklu.

Šventė baigėsi, bet Advento popietės dalyvius dar ilgai džiugins ir lydės kanklių stygų virpesys, poetų eilės, nuoširdus tarpusavio bendravimas, širdžių šiluma ir Irenos Valentukonienės ištarti žodžiai: ,,Laša ir išlaša. Srovena... veržiasi putodamas LAIKO vanduo, visiems mums dovanodamas gerumo, išminties, patirties, gebėjimo atrasti ir svarbiausia dalintis savo sielos turtais. Tenušviečia visus mūsų bendrystės šviesa. Tesužimba visiems viltinga švenčių Žvaigždė!

     

Asociacija ,,Kauno senjorai“ valdybos narė

Birutė Zeigienė

  

 

Additional information