Adaptacijos konferencijos foto 1Mokinių adaptacija mokykloje – retai aptariama, bet aktuali tema, susijusi su mokinių fizine ir emocine savijauta mokykloje, akademine sėkme, pamokų lankymu ir rizika įsitraukti į delinkventinį elgesį.

2019 m. gruodžio 4 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko respublikinė konferencija „Adaptacija mokykloje: sėkmės kriterijai ir iššūkiai“, organizuota Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenės. Šioje konferencijoje susitiko trys švietimo ir mokslo sistemos dedamosios - akademinės bendruomenės nariai, šalies mokytojai praktikai ir mokiniai - pasidalinti mokslinėmis įžvalgomis, tyrimų rezultatais, iššūkiais ir gerąja patirti, kuri įkvėptų veikti ir bendradarbiauti.

Mokslinėmis įžvalgomis dalinosi VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė dr Loreta Bukšnytė–Marmienė, kuri pranešime „Psichosocialinė mokinių adaptacija mokykloje: kaip atpažinti problemas ir ką daryti“ pristatė frustracijos identifikacijos modelį, atskleidė vaiko adaptacijos sunkumų priežastis ir įveikos galimybes, įvardino mokinio pažinimą kaip raktą sėkmingai adaptacijai. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė dr. Rasa Erentaitė pranešime „Kiek mokykloje galiu "būti savimi"? Paauglių tapatumo formavimasis adaptacijos mokykloje kontekste“ pristatė mokinių savasties formavimosi ir ugdymo procesų dermę. Mokslininkė pabrėžė, kad paauglio savijauta mokykloje atsispindi jo tapatumo raidoje. Stiprindami paauglio įsitraukimą į mokymąsi galime tikėtis, kad kartu prisidėsime ir prie optimalesnės tapatumo raidos.

Adaptacijos konferencijos foto 2

Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė aptarė sisteminį požiūrį į grįžusių iš užsienio mokinių adaptaciją jos vadovaujamoje ugdymo įstaigoje. Kauno „Saulės“ gimnazijos vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų komanda pristatė kolegialaus darbo reikšmę padedant mokiniams sėkmingai adaptuotis gimnazijoje, mokinių vertybinių nuostatų stiprinimą adaptaciniu laikotarpiu gimnazijoje ir tarptautinių Erasmus+ projektų “Circus of Emotions: Empowering Students-Building Integration” bei „Mokinių jausmų laboratorija“ praktines veiklas. Gimnazijos mokiniai supažindino su savo atliktu tyrimu adaptacijos tema.

Konferencijoje išgirdome apie šalies ugdymo įstaigų mokinių adaptacijos sėkmės kriterijus ir iššūkius. Įžvalgomis ir pastebėjimais dalinosi Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Marijampolės Sūduvos gimnazijos, Kauno Santaros gimnazijos, Kauno Dainavos progimnazijos atstovai.

Visus konferencijos pranešimus apjungė mintis – sėkminga adaptacija mokykloje nevyksta savaime. Sėkmei ir darniam vaiko vystymuisi reikia sistemingų, kolegialių visos bendruomenės pastangų.

 

 

Additional information