120206 1024x768Konferencija — tai svarbi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Atsižvelgdami į šių mokslo metų prioritetą skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2019 metų lapkričio 29 d. jau antrą kartą organizavo tarptautinę kūrybinę-patyriminę konferenciją „Karyba kitaip“, skirtą Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, 8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, būrelių vadovams, instruktoriams, bendruomenei. Konferencijos tikslas – plėtoti karybos integravimo galimybes į ugdymo procesą įgyvendinant šiuolaikinio mokymosi paradigmą.

Konferencija buvo išties netradicinė. Renginio pradžioje vyko atvira karybos pamoka „Pažintis su sausumos pajėgomis“, skirtingų Lietuvos Kariuomenės dalinių ginklų paroda, kuriais domėjosi atvykę svečiai ir kadetai, taip pat buvo pristatyti pirmosios pagalbos pagrindai. Iškilmingoje rikiuotėje, nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, kadetai žygiavo licėjaus Rikiuotės aikštėje. Plenarinio posėdžio pradžioje visus šiltai nuteikė Licėjaus ansamblio atlikta žygio daina. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams ir svečiams tarė Ingrida Levickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas. NATO Pajėgų integravimo vieneto vadas plk. Jacob Sogard Larsen kalbėjo, kad didžiuojasi galėdamas gyventi Lietuvoje jau ketvirtus metus: „Džiaugiuosi matydamas, kad jūs esate patriotai ir mylite savo šalį, dėl to noriu Jums pasakyti ačiū ir paploti“. Plenariniame posėdyje NATO atstovai pristatė įdomų pranešimą, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Paulius Diliūnas, tardamas sveikinimo žodį, pabrėžė: „Mūsų bendras tikslas yra ugdyti šalies jaunuolius, gebančius savarankiškai spręsti problemas, bendradarbiauti, kritiškai mąstyti ir tobulėti visą gyvenimą, o svarbiausia, kad taptų savo valstybę mylinčiais piliečiais ir patriotais.“. Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotų pėstininkų bataliono kapitonas Marius Zapalis pranešime „Lietuvos kariuomenės paskirtis ir užduotys“ susirinkusiems pasakojo apie tai, ką kariams reiškia Žmogus ir Tėvynė, kokias vertybes puoselėja Lietuvos kariuomenė, kaip keičiasi jaunuoliai, kurie pradeda tarnauti savo šaliai. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus direktorius Alvydas Nevulis sveikindamas sakė: „Puiki ir ypatinga mokykla, kurioje jaučiama geroji dvasia, čia ugdomas gebėjimas gerbti ir mylėti tėvynę, čia ruošiami būsimi Lietuvos sergėtojai“.

Svarbią dalį konferencijoje užėmė diskusijos darbo grupės. Jų konferencijoje buvo 6, skirtos išnagrinėti tokias temas, kaip „Asmenybės branda ugdant Tėvynės gynėją“, „Karo vaizdavimas literatūroje ir mene“, „Karinis pilietinis ugdymas“, „Karybos pradmenų integracija į ugdymo procesą“, „Žmogus ir Tėvynė“ bei stendinių pranešimų grupė. Jau antrą kartą vykstanti konferencija „Karyba kitaip“ sulaukė išties neįtikėtino populiarumo. Šiais metais pasidalinti savo patirtimi, atskleisti savo įžvalgas panoro net 50 mokinių ir 38 mokytojai iš 19 ugdymo įstaigų. 41 pranešimą darbo grupėse pristatė pranešėjai iš Vilniaus, Kėdainių, Alytaus, Kauno, Kauno rajono mokyklų, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Labai džiaugiamės sulaukę ir svečių iš kaimyninės Lenkijos, iš Punsko Kovo 11-osios licėjaus. Pranešimų temos labai įvairios: nuo tiriamųjų ir apžvalginių pranešimų iki parodų, stendinių pranešimų, nuo aktyvių mokymo būdų iki kūrybiškumo ugdymo, nuo mokymo priemonių iki didaktinių žaidimų, nuo IKT taikymo ugdymo procese iki meistriškumo pamokų. Pranešimuose buvo dalintasi patirtimi, kaip įvairias veiklas paversti patraukliu mokymusi, susijusiu su karybos integravimu į ugdomuosius dalykus, kuris gerintų ugdymo(si) kokybę, ir į šią veiklą įtraukti visą mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius. Visi kartu atradome sėkmės raktus, garantuojančius efektyvesnį mokymąsi, sudominimą, kitų žmonių, institucijų įtraukimą į ugdymo įstaigos bendruomenių veiklą ir aktyvią veiklą švietime.

Konferencijos metu svečiams buvo pristatytos ir jie galėjo išbandyti įvairias edukacines veiklas: Šaudymą, Alpinizmą, Paramedikų, Topografijos, Savigynos mokymus. Įdomią edukaciją pristatė ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukatoriai, supažindinę visus su senaisiais ginklais.

Dalindamiesi gerąja patirtimi stipriname vieni kitus.

Konferencijos organizatoriai

 

 

 

Additional information