20191122 1934312019 metų lapkričio mėn. 22 dienos popietę Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjunga (LNRS) kauniečius bei miesto svečius pakvietė į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) biblioteką, kurioje vyko LNRS narės, poetės Vidos Gustaitytės-Bubnienės miniatiūrų ir ne tik knygos ,,Sustokite, pone, sekundei...“ ir eilėraščių knygos ,,Rožė ant sniego“ sutiktuvės.

Popietės dalyvius šiltai pasitiko gydytoja, LNRS valdybos pirmininkė poetė Dalia Milukaitė-Buragienė ir KPKC bibliotekos darbuotoja Irena Valentukonienė. Renginys prasidėjo Kauno raj. Samylų kultūros centro folkloro ansamblio ,,Samylų senolės“ (vadovė Gražina Gutmanienė) daina ,,O, kad būt tiltelis“.

Renginio vedančioji LNRS narė, poetė, pedagogė, šių abiejų knygų redaktorė Laimutė Juškevičiūtė-Jonaitienė siūlo klausytojams stabtelėti ties knyga, ,,Sustokite, pone, sekundei“. Pasak knygos redaktorės, publikuojama 400 kūrinėlių – miniatūrų ir ne tik jų.Yra „miniatiūrinių miniatiūrų“, kadangi poetė norimą idėją, mintį išsako vienu vieninteliu sakiniu, kuris turi ir pavadinimą, pavyzdžiui: ,,Šaltinis“, Pavasaris sode“, ,,Vaikai užaugo“ bei kt. Reiškiant mintis prozos kalba, neatsisakoma poetinių palyginimų, metaforų, epitetų, inversijų, vaizdingų veiksmažodžių.

Labai įtaigiai, vaizdingai poetės kūrybą apie tėvynę, gamtą, duoną, šeimą, metų laikus, meilę, lemtį perteikė Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Eugenija Bendoriūtė. Ji pasidalijo vaikystės prisiminimais apie kartu su V. Gustaityte-Bubniene praleistą laiką (abi jos yra pusseserės), paskaitė miniatiūrų. Miniatiūrų taip pat skaitė LNRS narė poetė Julija Augustauskienė (Rudenė) bei pati autorė. Skaitydama miniatiūrą ,,Skubantis laikas“, autorė pakvietė bent trumpam stabtelti: ,,kad ir kaip maldautume poną Laiką, šio prašymo jis nėra išpildęs nė vienam iš mūsų. Ir neišpildys. Tad imkime ir skaitykime šią miniatiūrų knygą“.

Samylų folkloro ansamblio atliekamos dainos: ,,Oi sakal, sakalėli“, ,,Už jūrų marelių“ užbaigė miniatiūrų knygos pristatymą.

Eilėraščių knygą „Rožė ant sniego“ pristatė knygos redaktorė Laimutė Jonaitienė. Tai naujausia, jau 15-oji V. Gustaitytės-Bubnienės knyga, kurioje sudėti per dvylika pastarųjų kūrybos metų parašyti eilėraščiai, išdėstyti knygos puslapiuose pagal sukūrimo datas. Čia skamba posmai, parašyti nuo 2008 metų iki 2019 metų liepos mėnesio.

Šioje eilėraščių knygoje meilė tėviškei, kaimo žmogui, gamtai, metų laikams, žemei, šventėms ir kt. išsakoma labai subtiliai, vaizdingai, su begaline meile. Eiles skaitė Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Eugenija Bendoriūtė ir Laimutė Jonaitienė. Popietės dalyvius vėl džiugino Kauno raj. Samylų kultūros centro folkloro ansamblio ,,Samylų senolės“ atliekamos dainos.

Poetė Vida Gustaitytė-Bubnienė pasidžiaugė knygos ,,Sustokite, pone, sekundei“ viršeliu, padėkojo dailininkei Laimutei Barauskaitei-Nenortienei už labai gerą knygos „aprangą“. Pasak poetės, viršelyje pavaizduotas medžio žydėjimas yra nuostabus, tačiau jis, kaip ir žmogaus gyvenimas, deja, labai trumpas. Knygos „Rožė ant sniego“ viršelio autorė LNRS narė tautodailininkė Gražina Balsytė-Pasilauskienė. Čia, kaip sakė poetė, nutapytas jos pačios (o gal ir daugelio iš mūsų) gyvenimas: viršuje ugnis, apačioje – ledas, tarp jų – gyvenimas, gražus kaip rožės žiedas, po kuriuo slepiasi spygliai, norime to, ar ne – mūsų džiaugsmai ir vargai. Dalyviai dėkojo knygų autorei Vidai Gustaitytei-Bubnienei, linkėdami sveikatos, kūrybinės ugnelės ir toliau rašyti, rašyti, rašyti...

Po renginio popietės dalyviai galėjo pasidžiaugti bibliotekoje eksponuojama tautodailininkių Laimutės Jonaitienės ir Laimutės Nenortienės jungtine tapybos darbų paroda ,,Vaizdų mozaika“. Džiugu tai, kad jos abi yra LNRS narės, tautodailininkės Gražinos Balsytės-Pasilauskienės mokinės!

Pasibaigus knygų pristatymui, knygų autorė popietės dalyvius kvietė pabendrauti prie kavos/arbatos puodelio, skambėjo folkloro ansamblio dainos, kurios 2019 metais įrašytos į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

   

                     Asociacija ,,Kauno senjorai“ valdybos

narė Birutė Zeigienė

  

 

Additional information