DSC 08612019 m. lapkričio 21 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Erasmus+ projekto  „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ sukurtų intelektinių produktų viešinimo renginys – baigiamoji konferencija. Projekto metu sukurtų ir išleistų kūrybinio ir kritinio mąstymo užduočių leidinių mokiniams ir mokytojams pristatymas susilaukė didelio pedagoginės bendruomenės susidomėjimo – susirinko apie 100 dalyvių iš įvairių ugdymo įstaigų. 
 

Konferencijos metu projekto koordinatorė Ginta Tarankienė pristatė projekto rezultatus, veiklas, sukurtus produktus, informavo susirinkusiuosius apie galimybes naudotis sukurtais intelektiniais produktais. Ekspertė Renata Dudzinskienė pristatė kūrybinio ir kritinio mąstymo užduočių mokiniams ir mokytojams kūrimo principus ir metodologinį užduočių kūrimo pagrindimą, kvietė dalyvius diskusijai apie tai, kas iš tikrųjų yra kūrybinis ir kritinis mąstymas, kaip siekiame mokymosi sėkmės kiekvienam mokiniui?

Konferencijos metu užduočių kūrėjos pristatė sukurtas užduotis, pateikė pavyzdžių, kaip sukurtas užduotis taikyti ugdymo procese, pasiūlė integravimo į įvairius ugdymo dalykus galimybių. Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo metodo taikymą ikimokykliniame ugdyme pristatė viena iš užduočių kūrėjų – Kauno lopšelio – darželio „Giliukas“ auklėtoja Daiva Bobinaitė. Užduočių kūrėjos Kauno Panemunės pradinės mokyklos bibliotekininkė Vilma Gaubienė ir pradinio ugdymo mokytoja Diana Kairiūkštienė konferencijos dalyviams pristatė savo patirtį ugdant mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Vilma Plutienė ir anglų kalbos mokytoja Asta Macežinskienė akcentavo kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymo(si) pridėtinę vertę mokymo procese. Savo patirtį taikant sukurtas kūrybinio ir kritinio mąstymo užduotis vyresnėse klasėse ir atsirandančius iššūkius pristatė Kauno „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Naujokaitienė ir fizikos mokytoja ekspertė Larisa Gražienė. Leidiniai ir sukurtos užduotys sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo, po konferencijos buvo teikiamos individualios konsultacijos apie sukurtų užduočių, leidinių prieinamumą, užduočių taikymą praktikoje.

Projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ partneriai sukūrė ir išbandė kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo užduotis, skirtas 5-18 m. mokiniams, užduočių atlikimo aprašymus, skirtus pedagogams, tėvams.


Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), Fitjar vidaregåande skule (Norvegija), Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Turkija).

Projektas įgyvendinamas: 2017 – 2019. 

 

 

Additional information