20191022 130557 2Kauno pedagogų kvalifikacijos centras spalio 22 d. organizavo metodinį renginį Kauno miesto ugdymo įstaigų pedagoginiams darbuotojams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, komisijos nariams tema „Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, informacijos teikimas“. Renginį vedė Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė.

Prokurorė atkreipė dėmesį į tai, kad su teisėsaugos institucijomis būtina bendrauti bei įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją, kad vaikui ar šeimai laiku būtų suteikta pagalba, kad nebūtų pakenkta ikiteisminio tyrimo sėkmei bei siekiant išvengti naujų nusikalstamų veikų.

Atkreipė dėmesį kada ir kam siunčiama informacija, kokia forma ir kokią informaciją būtina pateikti. Diskutavo apie tai, kaip reikia elgtis, kai mokyklose nukenčia vaikai nuo kitų vaikų daromų teisės pažeidimų, nuo suaugusių arba ateina į mokyklą nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje. Aptarė atvejus, kuomet informacijos nebūtina pateikti bei kaip bendrauti su žiniasklaida, kuomet vyksta ikiteisminis tyrimas, kuriame dalyvauja vaikai.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras) jau ketvirtus metus glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra (Prokuratūra). Bendradarbiavimo tikslas – apsaugoti vaiką ir užtikrinti jo saugumą, keičiantis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi siekiant įgyvendinti bendras prevencines veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijai, mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams, tėvams, mokiniams, miesto bendruomenei, socialiniams darbuotojams.

                                

 

Additional information