FB IMG 15710406958702019 m. rugsėjo 27 dienos saulėtą popietę Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) poetai, rašytojai, meno mylėtojai, kauniečiai bei miesto svečiai susirinko į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) biblioteką, kurioje vyko pedagogės, LNRS, Alytaus literatų klubo ,,Tėkmė“ narės, poetės Irutės Matažinskaitės-Lazickienės kūrybinė popietė ,,Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Popietės vedančioji gydytoja medicinos mokslų daktarė Birutė Kalviškytė-Pundzienė, pradėjusi renginį su džiugesiu širdyje, pristatė klasės draugę, poetę Irutę Matažinskaitę-Lazickienę, pažymėdama, kad bus pasidalinta mintimis apie kūrybą, kuri pakutena širdį, ir retoriškai Daivos Čepauskaitės eilėmis paklausė: „Kokia iš tų eilėraščių nauda? Ir kam juos poetai nuolat kuria?“.

Vedančioji suteikė žodį gydytojai, poetei, LNRS valdybos pirmininkei, laikraščio ,,Gintaro gimtinė“ redaktorei Daliai Milukaitei-Buragienei, kuri ne tik pasveikino popietės dalyvius, bet ir skyrė nuoširdžius, šiltus žodžius poetės kūrybinei veiklai. Pasak pirmininkės, Irutė savo paprastumu, nuoširdumu, įtaigumu iškelia save kaip poetę, kuri visus šią popietę pradžiugins poezijos rudeniu.

Dr. B. Pundzienė, žinodama kad poezijos mėgėjai dažnai domisi, kaip gimsta eilėraščiai, kaip gi išdygsta tas talento grūdelis, subrandinantis taip mums reikalingą poezijos derlių, paprašė poetės pusseserę lituanistę mokytoją metodininkę Iną Dumbliauskienę apžvelgti poetės Irutės kelią. I. Dumbliauskienė pradėjo nuo poetės, kaip asmenybės, formavimosi. Pasak pusseserės, Irutė gimė Alytuje, užaugo gausioje šeimoje, patyrusi brolių ir tėvų meilę. Ir būtent iš tėvų, tikrų dzūkų, ji paveldėjo jautrumą, atvirumą, mokėjimą užjausti, norą bendrauti, o visa tai buvo gyvenimo mokykla, kurios pamokos liejosi poezijos posmuose. Išgirdome, kad meilė žmonėms turėjo įtakos pasirenkant profesiją – vaikų darželio auklėtoja, vėliau pedagogė, dirbusi su neįgaliais vaikais. Eilėraščių parašė labai daug, todėl, draugių paskatinta, 2018–2019 m. išleido tris knygas: ,,Aš renkuosi gyvenimą“, ,,Mano eilės – tai mano gyvenimas“, ,,Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Rinkinys ,,Aš renkuosi gyvenimą“ – tai eilės apie bėgantį laiką, jaunystės ilgesį, dvejones, savęs ieškojimą, meilės netektį. Tekstuose ryškus moteriškas žvilgsnis į aplinką, praradimus, motinos paveikslą, išgyvenimus, kai suvokiamas paprastų dalykų grožis ir prasmė. I. Dumbliauskienė akcentavo dar vieną puikią knygų autorės savybę – su ironija ir humoru pažvelgti į gyvenimą. Geriausias pavyzdys – eilėraštis ,,Puikybė“. Antrame rinkinyje ,,Mano eilės – mano gyvenimas“ autorė tęsia atsivėrimo, išsakymo, meilės temą, o skaitytojas eilėse, tikėtina, gal būt atpažins savo gyvenimą.

Ir štai ant stalo – trečioji knyga ,,Tėvynę savo meile apkabinsiu“. Visų dalyvių dėmesys nukrypsta į knygos viršelį, kuriame pavaizduotas langas, per kurį matome tėviškės miškus, Nemuną, kuris įtakoja Lietuvos ir lietuvių likimus ir gyvenimus. Tai – raktas į visą rinkinį, kuris gimė skausmingai apmąstant emigranto dalią, o išvykimo ir grįžimo motyvas sutelkia apmąstymui, kai kalbama apie meilę Tėvynei ir pareigą gimtajam kraštui. Savo apžvalgą I. Dumbliauskienė vainikuoja eilėraščiu ,,Gandrai ir žmonės“, kuriame gandras ir lizdas tampa įvaizdžiais.

Renginio vedančioji dr. B. Pundzienė garsiai mąstydama teigia, jog kartais poezija būna tokia lyg paprasta minčių tėkmė, bet kartais eilės nejučia tampa dainomis, o jas skaitant tiesiog skamba melodijos. Ji pakviečia atlikėjus iš Mažeikių – Jolantą Kriaučiūnienę ir Kostą Drunį –papasakoti, kaip gimsta dainos pagal Irutės Matažinskaitės-Lazickienės žodžius ir jas padainuoti. Nuskambėjus LNRS narės, poetės, Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ narės Janinos Buzūnaitės-Žukaitienės eilėraščiams iš knygos ,,Tėvynę meile apkabinsiu“, suskamba pedagogės, LNRS narės, poetės, bardės Birutės Gaučienės gitaros stygų virpesys, o atliekamų dainų melodijos paliečia kiekvieno širdį.

Eiles skaitė pati autorė, kiti poetai. Irutei brolis Vaclovas paskyrė savo kūrybos eilėraštį ,,Sesė“.

Renginys buvo labai džiugus ir malonus kiekvieno atėjusiojo širdžiai – visus siejo muzikos ir poezijos darna. Kūrybinę popietę vainikavo visų dalyvių ir atlikėjų bendra daina ,,Tėvynę savo meilę apkabinsiu“ (žodžiai – Irutės Matažinskaitės-Lazickienės).

Pasibaigus finalinei dainai, poetė tarė padėkos žodžius visiems susirinkusiesiems, o dalyviai linkėjo smagios plunksnos, daug minčių, įdomių susitikimų, kad kūrybinė ugnis neblėstų.

Asociacija ,,Kauno senjorai“ valdybos narė            

Birutė Zeigienė

 

Additional information