Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ir 2019 m. rugsėjį – spalį pateikė keturias paraiškas Lietuvos kultūros tarybai. Finansavimo projektinėms veikloms siekiama pagal tris kultūros programas: „Kvalifikacijos kėlimas“, „Ugdymas kultūra: kultūros edukacija“, „Etninė kultūra“.

Projekto „Muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ veiklomis siekiama suteikti Kauno muziejų darbuotojams, edukatoriams žinių apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais lankytojais, tobulinti jų kompetencijas kūrybiškai ir patraukliai pateikti parodas, ekspozicijas pastariesiems, pritaikyti jas aklųjų, silpnaregių ir autizmo spektro sutrikimą turinčių lankytojų grupėms taip užtikrinant galimybes specialiųjų poreikių lankytojams dalyvauti kultūroje, tobulinti muziejų vadovų vadybines kompetencijas atliepiant konkrečius jų poreikius. Projekto partneris – Kauno miesto muziejus.

Projekto „Vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo skatinimas per muziejinę ekspoziciją“ veiklomis siekiama į kultūrinį gyvenimą įtraukti jaunimą, mažai dalyvaujantį kultūroje dėl geografinės atskirties, orientuojantis į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo atskleidimą ir kūrybinio potencialo ugdymą. Projektu numatyta sukurti interneto svetainės polapį su teminėmis ekskursijomis, ekspozicijos pristatymui numatyta pasitelkti socialinių tinklų komunikacijos principus (filmavimas asmenukės režimu, filtrai ir kt.), o ekskursijų vedimą numatyta patikėti jaunimo tarpe populiariems nuomonės formuotojams. Konsultacinio seminaro pedagogams metu numatyta pristatyti sukurtos interneto svetainės polapio su teminėmis ekskursijomis integracijos į ugdymo procesą galimybes. Projekto partneris – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys – Valstybės pažinimo centras.

Projekto „Edukacinė programa vaikų dienos centro ugdytiniams „Tapyba ant vandens“ veiklomis siekiama paskatinti įsitraukti į kultūrinį gyvenimą gyventojų grupes, mažai dalyvaujančias kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų, įtraukiant juos į kūrybiškumo potencialą didinančias veiklas. Projekto dalyviams, vaikų dienos centro ugdytiniams, bus suorganizuoti kūrybiniai užsiėmimai – tapymas ant vandens, nutapytų darbų paroda. Projektu siekiame skatinti vaikus ir jaunimą mąstyti ir kurti savaip – kūrybiškai, be apribojimų.

Projekto „Edukacinė programa „Šiaudinių sodų pynimo tradicijų išsaugojimas“ veiklomis siekiama puoselėti tautodailės tradicijų tęstinumą, ypatingai daug dėmesio skiriant šiaudinių sodų pynimui. Projekto tikslinė grupė – Kauno senjorai. Projektu siekiame didinti Kauno senjorų užimtumą, įtraukiant juos į veiklas, artimas tradicijoms, jų puoselėjimui ir tęstinumui. Edukacinės programos metu numatyta supažindinti dalyvius su šiaudinių sodų pynimo tradicijomis, lankytis Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje, šiaudinių sodų pynimo užsiėmimai, paroda.

 

Additional information