20190919 114839Rugsėjo 19 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) bibliotekoje vyko edukacinė-literatūrinė-muzikinė popietė ,,Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą“. Šią popietę, skirtą poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms, organizavo Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubas drauge su Salomėjos Nėries memorialiniu muziejumi ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. Visus maloniai, kaip visada besišypsanti, pasitiko Centro bibliotekos darbuotoja Irena Valentukonienė ir paskaičiusi gydytojo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario poeto Juozapo Mickevičiaus eilėraštį ,,Vizija“, parašytą poetui lankantis S. Nėries muziejuje Palemone, pakvietė renginį vesti G. Deržavino rusų literatūros klubo pirmininką Lietuvos žurnalistų sąjungos narį, ,,Kauno literatūrinių almanachų“ redaktorių ir sudarytoją laikraščio ,,Lietuvos totoriai“ vyr. redaktorių Galimą Sitdykovą.

 

Nuskamba švelni fleitos melodija ,,Himnas Europai“ bei daina skirta poetei ,,Spindulėlis“, kurias atliko Aleksandro Puškino gimnazijos antrokas Ilja Karpov (mokytojas Tadas Balaišis). Galimas Sitdykovas, šiltai pasveikinęs popietės dalyvius ir pasidžiaugęs dalyvių gausa, pristato rusų kalba išleistą ,,Kauno literatūrinį Almanachą 2017 m.“, skirtą G. Deržavino klubo įkūrimo dešimtmečiui. Bevartydamas almanacho puslapius, stabtelėjo ties klubo narės poetės Liudmilos Bojarincevos-Vojkinos eilėmis, skirtomis poetei Salomėjai Nėriai.

Papasakoti apie poetės gyvenimą ir kūrybą popietės vedėjas pakviečia S. Nėries memorialinio muziejaus vedėją Iną Aleksaitienę. Ekrano skaidrėse prabėga visas poetės gyvenimas, pirmieji eilėraščiai, parašyti besimokant Vilkaviškio ,,Žiburio“ gimnazijoje, jos mokytojavimo laikotarpis Lazdijuose, dalyvavimas moterų suvažiavime Kaune, laiškai rašyti Juozui Keliuočiui... Pasirodžius pirmam rinkiniui ,,Anksti rytą“, pasak rašytojo V. Mykolaičio Putino poetės kūryba – tai daina. Muziejaus vedėja stabteli ties 1931 metais išleistu rinkiniu ,,Pėdos smėly“, o Galimas Sitdykovas pakviečia vokalo pedagogę bardę muzikę vokalistę Loretą Valinskaitę-Vaitkuvienę. Suskamba gitaros stygų virpesys ir pasigirsta daina ,,Piemenaitė“ (S. Nėries žodžiai). I. Aleksaitienė tęsia pasakojimą apie poetės gyvenimą Paryžiuje, gražiausią gyvenimo laikotarpį ir išleistus kūrinius, gyvenant Palemone bei paskutines gyvenimo bei kūrybos akimirkas... Buvo labai įdomu klausytis muziejaus vedėjos pasakojimų, intarpuose skambėjusių Loretos V. atliekamų dainų pagal S. Nėries žodžius (,,Šokėjos“, ,,Prieblandos ir snaigės“, „Gyvenimui“). Pasibaigus pristatymui bei užgesus ekranui, muzikė vokalistė pakvietė visus klausytojus kartu sudainuoti ,,Diemedžiu žydėsiu“.

Popietės dalyviai plojimais pasitinka iš Vilkaviškio atvykusią poetę vertėją tautodailininkę kanklininkę lietuvių kalbos ir etnokultūros specialistę Viliją Žalienę-Oriją. Poetė išleidusi dvi eilėraščių knygas lietuvių kalba ir vieną rusų kalba, eilės puikuojasi ir ,,Kauno literatūriniame Almanache 2017 m.“. V. Žalienė skaito S. Nėries poeziją lietuvių ir rusų kalbomis, pažymėdama kad S. Nėries eilės lietuvių kalba ir Anos Achmatovos vertimai į rusų kalbą skamba, kaip dvi giminingos sielos. Klausėmės eilėraščių ,,Per audrą“, ,,Tolimas sapnas“, ,,Dvidešimt Su“, ,,Aš nenoriu mirti“. Eilėraštį ,,Siauskite Vėtros“ paprašė perskaityti G. Sitdykovą. Poetė džiaugėsi, kad daug S. Nėries eilėraščių dainuojami, kaip pvz. ,,Vilnele, bėk į Viliją“ – ir čia, pritariant gitara muzikei Loretai, uždainavo visi dalyviai. Renginys vainikuotas labiausiai patikusia daina ,,Diemedžiu žydėsiu“.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė Buragienė kvietė G. Deržavino rusų literatūros klubo rašytojus poetus siųsti savo eiles į netrukus pasirodysiantį almanachą, skirtą Salomėjos Nėries gimimo 115-osioms metinėms.

Popietės dalyviai negailėjo gražių žodžių, karštų plojimų, gėlių renginio organizatoriams. Nuoširdus, šiltas bendravimas tęsėsi prie kavos/arbatos puodelio.


Tai buvo nepakartojama, miela, šilta, gera, jautru!

Asociacijos ,,Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė

 

 

 

 

Additional information