7Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2019 m. lapkričio 8 d. organizuoja respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursą „Spalvos ir vaizduotės galia“. Konkurso partneris – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Rugsėjo 26 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko konkurso įvadinis seminaras mokytojams „Spalvos ir vaizduotės galia“. Seminaro pradžioje iš visos šalies susirinkusius dailės mokytojus sveikino Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis, kvietė dalyvauti konkurse, akcentuodamas konkurso tikslą – lavinti mokinių meninius įgūdžius, plėtoti kūrybines ir pažintines galias, skatinti jų saviraišką, pasitelkiant mąstymo, matymo ir žinojimo būdus. Šiuo konkursu tikimasi lavinti mokinių kūrybiškumą analizuojant, lyginant ir interpretuojant, suteikiant galimybę bendrauti ir bendradarbiauti.

Seminare pranešimus skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų medicinos psichologė Ilona Laukienė, dailės terapeutė Gita Navickienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos ir farmakologijos instituto profesorius Edgaras Stankevičius, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros vedėja, dailininkė Aušra Vaitkūnienė.

Respublikinis mokinių tapybos darbų konkursas „Spalvos ir vaizduotės galia“ vyks 2019 m. lapkričio 8 d. 12 val. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, Muitinės g. 4, Kaunas. Moksleivių bei mokytojų registracija iki lapkričio 4 d.

 

 

Additional information