erasmusplusKauno pedagogų kvalifikacijos centras aktyviai dalyvauja Erasmus + projektų rengime. Kartu su Hordalando apskrities taryba parengta projekto paraiška pedagogų mobilumui (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – Partneris) pagal Erasmus+ programas „Mobilumo projektai profesinio mokymo mokiniams ir darbuotojams” ir „Mobilumo projektai mokykla pedagoginiams darbuotojams”.

Projekte numatytos pedagoginių darbuotojų mobilumo veiklos, kurios bus orientuojamos į šias temas:

- (Užsienio) kalbų mokymas

- Daugiakalbystė kaip tyrimas klasėje

- Demokratija ir pilietiškumas

- Kintantis švietimas

- Skaitmeninės kompetencijos

- Gilus mokymas

Projekto dalyviai įgis platesnį supratimą apie įvairias švietimo sistemas ir švietimo turinį kitose Europos šalyse. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose taip pat padės geriau suprasti kultūrinę, socialinę ir kalbinę įvairovę. Taip pat, sėkmingas mobilumo įgyvendinimas motyvuos pedagogus, paskatins tarptautinį bendradarbiavimą ir dalyvavimą projektinėje veikloje ateityje.

Additional information