62538671 412165589376599 7987838343842889728 n 32019 metų birželio 11 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Filosofijos olimpiados ir Etikos konkursų prizininkų ir laureatų pagerbimo šventė, kurią organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis. Šventės metu pagerbti ir apdovanoti XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados, Respublikinio 9-10 klasių mokinių etikos konkurso „Moralinės dilemos“ ir Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių etikos konkurso „Šalia manęs – kitas žmogus“ prizininkai ir laureatai bei juos rengę mokytojai.

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė, sveikindama renginio dalyvius, dėkojo talentingiems, filosofija ir etika besidomintiems mokiniams ir jų mokytojams, už aukštus pasiekimus.

Anot etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Polinos Žemaitienės, pasidžiaugti yra kuo: Kauno moksleiviai svariais pasiekimais filosofijos ir etikos dalykuose garsina savo miestą šalyje ir pasaulyje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomais buvo apdovanoti net septyni Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai - XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados laimėtojai. I laipsnio diplomu apdovanotas Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinys Povilas Petručionis (mokytoja Simona Rimkuvienė); II laipsnio diplomais – Gytis Greičius, Kauno jėzuitų gimnazijos mokinys (filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė), Rūta Zlatarinskaitė, Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinė (etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė) ir Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokinys Orestas Razumas, kuris atstovavo Lietuvai XXVII-ojoje tarptautinėje filosofijos olimpiadoje IPO 2019, vykusioje Italijoje (etikos vyresnioji mokytoja Asta Kraujūnienė); III laipsnio diplomais - Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinės Gabija Markevičiūtė ir Gabrielė Vilutytė (etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė) ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Ieva Tamulionytė (filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė). Šiems mokiniams ir jų mokytojams šventės metu buvo įteikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomai, padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Penki mokiniai tapo Respublikinio 9-10 klasių mokinių etikos konkurso „Moralinės dilemos“ laureatais. Pirmąją vietą šiame konkurse laimėjo Kauno Milikonių progimnazijos aštuntokė Aurėja Staškutė (etikos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė). Puikius rezultatus pasiekė Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinės Meda Žukauskaitė ir Miglė Rinkevičiūtė (etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė), Greta Stasevičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos mokinė (etikos mokytoja metodininkė Daiva Roževičienė), Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mokinys Jonas Ugenskas (etikos mokytoja Rasa Kamarauskaitė). Konkurso „Moralinės dilemos“ laimėtojai ir jų mokytojai apdovanoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomais, padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių etikos konkurso „Šalia manęs – kitas žmogus“ nugalėtoja tapo Aurėja Staškutė (etikos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė); II-ąją vietą laimėjo Vilius Steponavičius iš Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos (etikos vyresnioji mokytoja Aureta Šiugždinienė); III-iąją vietą užėmė Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinė Viktorija Ulinskaitė (etikos mokytoja metodininkė Nijolė Grikietytė). Aukštais pasiekimais konkurse pasižymėjo Kamilė Ilijonskytė iš Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus (etikos mokytoja Rasa Kamarauskaitė), Aleksandras Lisovskis, Kauno Dainavos progimnazijos mokinys (etikos mokytoja metodininkė Laima Motiejūnienė), Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos mokinė Laura Balčiūnaitė (etikos mokytoja Sigita Šilingaitė), Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai Dominyka Gudaitė ir Dominykas Krasauskas (etikos vyresnioji mokytoja Laima Toločkienė), Eva Ivanauskaitė, Kauno švento Kazimiero progimnazijos mokinė (etikos vyresnioji mokytoja Dangira Mikalauskienė), Deimantė Armonaitė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos (etikos mokytoja Dalia Kraskauskaitė), Kauno Milikonių progimnazijos mokinė Vita Šidlauskaitė ((etikos mokytoja ekspertė Polina Žemaitienė) ir Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokinys Valdas Miežetis (etikos mokytoja metodininkė Nijolė Grikietytė). 7-8 klasių etikos konkurso laureatai džiaugėsi įteiktais diplomais ir dovanėlėmis.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Zita Verbickienė išreiškė padėką ir įteikė Švietimo skyriaus vedėjo padėkas už metodinę veiklą, olimpiadų ir konkursų organizavimą, užduočių parengimą ir vertinimą etikos metodinio būrelio nariams.

Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis dėkoja už puikius pasiekimus olimpiadose ir konkursuose, už moralinių nuostatų puoselėjimą visiems šventėje dalyvavusiems mokiniams ir jų mokytojams ir linki sėkmės bei aktyvumo kitais mokslo metais.


Polina Žemaitienė, Kauno Milikonių progimnazijos etikos mokytoja ekspertė, etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

 

Additional information