IMG 20190520 103444Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau.  Kinų patarlė

Gausėjant informacijos srautui bei plečiantis informacijos šaltinių įvairovei, mažėja mokytojo kaip žinių perteikėjo vaidmuo. Mokytojas tampa ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti mokiniui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis.

Projektas – kryptinga ir organizuota mokinių veikla, kurios tikslas yra skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybą ir iniciatyvumą, savarankiškumą, norą pažinti socialinę, kultūrinę bei gamtinę aplinką, domėtis mokslo naujovėmis, analizuoti literatūrą, rasti reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, sudaryti sąlygas išsiugdyti reikiamus gyvenimui gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas, stiprinti pareigos jausmą ir atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus. 


Kauno A. Puškino gimnazijoje iniciatyvų, skatinančių tobulėti bei diegti naujoves nestinga, nes gimnazijos kultūra pagrįsta bendražmogiškomis vertybėmis, iš kurių svarbiausios – teisingumas, tolerancija, tobulėjimas, dvasingumas, pilietiškumas ir mokymasis. Mokomasi ne tik ugdymo plano dalykų, bet ir integravimosi į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Svarbu, kad nė vienas geras mokinio darbas – rašinys, eilėraštis, piešinys, projektas, kritikos straipsnis – neliktų nepastebėtas. Svarbu suteikti jam patrauklią formą ir pristatyti visuomenei. Taip jaunas kūrybingas žmogus suvoks save kaip pagarbos vertą asmenybę, o visuomenėje formuosis teigiamas požiūris į jaunimą.

 

Jau ketvirtus metus gimnazijoje mokslo metų pabaigoje vyksta „Jaunojo mokslininko diena", kurioje mokiniai viešai pristato savo geriausius per mokslo metus parengtus įvairių dalykų projektus. Šis renginys jau tapo gražia kasmetine tradicija.

Kiekvienais metais šie renginiai vyksta skirtingai. Nesikeičia tik tai, kad tai šventė, tai kūrybinis jaudulys, atradimai ir išradimai, tai pirmasis žingsnis jauniems protams į paslaptingą ir visagalį mokslo pasaulį.

2019 m. birželio 11 d. gimnazijoje vyko „Jaunojo mokslininko diena“, kurios tikslas buvo ugdyti mokinių loginį mąstymą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir kūrybingumą, stiprinti pareigos ir atsakomybės jausmą už savo veiklą ir jos rezultatus; taikyti įvairius mokymosi ir tyrimo metodus, domėtis mokslo naujovėmis, rasti reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose bei kritiškai vertinti ją, įgytas žinias taikytikasdieniame gyvenime.

Šią dieną konferencijos salėje mokiniai viešai pristatė savo geriausius 2018-2019 m.m. mokyklinius įvairių dalykų tiriamuosius darbus ir projektus.

Pristatymai vyko dviem etapais:

1) 5-8 klasių mokiniai pristatė 11 projektų;

2) 9-11 klasių mokiniai pristatė 10 projektų.

Plačiai buvo naudojamos gimnazijos techninės galimybės, daugelį reikalingų priemonių mokiniai pasigamino patys. Buvo įdomių projektų: 5a klasės mokiniai papasakojo apie buto remonto ekonomiją (mok. Svetlana Trimailova). 6a klasės mokiniai papasakojo apie savo rusų kalbos netradicines pamokas miesto muziejuose „Pamokos – kelionės“, (mok. Irina Šimkevičienė), 7a klasės mokiniai pristatė lietuvių kalbos projektą „Jaunimo socialiniai projektai“ (mok. Zoja Kasjanova), 8b klasės matematikos projektas „Matematika Kauno zoologijos sode“ (mok. Larisa Angulova), 9b klasės mokinių projektas „Mokinys – mokiniui. Linksmosios matematikos pamokos pradinėje mokykloje“ (mok. Larisa Angulova). 10 a klasės mokinių grupė pristatė pažintinį projektą apie astmą (mok. Tatjana Megėlaitis). Visi šie projektai įvertinti kaip geriausi ir apdovanoti per gimnazijos tradicinę šventę „Gimnazijos garbė“.

„Jaunojo mokslininko dieną“ organizavo direktorės pavaduotojos ugdymui Jana Čiurlienė ir Rimantė Ruzgienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zoja Kasjanova, etikos mokytoja ekspertė Irina Stanislovavičienė, fizikos mokytoja metodininkė Natalia Smirnova ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Nina Čerenkova. Po visų pristatymų renginio organizatoriai padėkojo mokiniams ir mokytojams, dalyvavusiems projektų pristatymuose.

 

Renginio metu mokiniai įgijo mokomųjų - pažintinių bei komunikavimo įgūdžių.

Tikimės naujų įdomių tiriamųjų darbų bei projektų.

 

Additional information