DSC 06372019 m. gegužės 28 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyko tradicinė Istorijos olimpiadų prizininkų, konkursų ir viktorinų laureatų pagerbimo šventė, kurią organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis. Šventės metu pagerbti ir apdovanoti 29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados miesto etapo, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių istorijos olimpiados ,,Ką žinau apie Lietuvos istoriją?“, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų klasių mokinių istorijos olimpiados ,,Europos istorijos puslapiai“ prizininkai ir Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių istorijos konkursų, viktorinų laureatai ir juos ruošę mokytojai.

Šventę pradėjęs Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininko pavaduotojas, istorijos mokytojas metodininkas Sigitas Nefas pasidžiaugė gausiu būriu istorija besidominčių moksleivių. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė sveikino aktyviai olimpiadose ir konkursuose dalyvavusius talentingus mokinius ir nuoširdžiai padėkojo juos ruošusiems kompetentingiems ir motyvuojantiems mokytojams. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Laura Vaitkevičienė išreiškė padėką už puikų metodinio būrelio veiklos organizavimą Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkei, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytojai ekspertei Linai Kostiukovienei. Dėkojo ir šią gražią šventę padėjusiems organizuoti – Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio nariams – už efektyvią metodinę veiklą telkiant Kauno miesto istorijos mokytojus, konkursų inicijavimą, organizavimą, vertinimą.

Visi šventės dalyviai apdovanoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomais, padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Laura Vaitkevičienė


 

Additional information