012019 m. balandžio 30 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio organizuota respublikinė konferencija „Prevencinių programų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje – ką gali ir ką turi padaryti mokykla", kurioje aptartos pagalbos mokiniams gairės, prevencinių programų įgyvendinimo galimybės, analizuota statistika, pasidžiaugta Kauno miesto ugdymo įstaigų veikla ir iniciatyvomis.

Konferencijoje įžanginį žodį tarusi Valerija Segalovičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė, pasidžiaugė konferencijos dalyvių gausa – tai aktualiu klausimu susidomėjusieji ir sprendimų būdų ieškantys švietimo pagalbos vaikui specialistai, ugdymo įstaigų administracijos ir akademinės bendruomenės atstovai, įvairių organizacijų nariai.

Pranešimus konferencijos programoje  numatytais klausimais skaitė teoretikai ir praktikai, buvo pateikta daug naujos, naudingos ir įdomios informacijos apie šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas prevencines programas. Dirbantys praktikai pristatė, ką dar be šių siūlomų programų vykdo patys. Dalyvius sudomino dr. Aldonos Augustinienės ir dr. Beritos Simonaitienės, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dėstytojų, pranešimas „Mokymosi motyvaciją didinančios socialinės ir emocinės mokymosi strategijos“. Kristina Ignatavičienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė, pristatė Lietuvos mokyklose įgyvendinamų programų gausą. Vaikų ir paauglių psichiatras, vadybos ir ekonomikos magistras, VŠĮ „LIONS QUEST Lietuva“ direktorius Linas Slušnys, pristatydamas pranešimą „Psichologinio atsparumo stiprinimas per prevencinių programų įgyvendinimą“ pabrėžė, kad siekdami sėkmingos mokyklos turime išmokti tai, jog įgyvendiname ne prevenciją, bet tiesiog keičiame savo mokyklos gyvenimo kultūrą, tarpusavio santykius ir atitinkamai keičiame savijautą visų: mokytojų, vaikų, tėvų. Nina Vilkevičienė, SPPC Olweus programos vyr. instruktorė, pristatė jau dešimtmetį Lietuvoje vykdomą programą ir šios programos patirtis. Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos tarybos narė Audronė Alan konferencijos dalyviams papasakojo apie vykdomą olimpiadą „Dramblys“, o Laura Matuzevičienė, The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE) programos koordinatorė, pristatė DofE apdovanojimų programą, kuri skatina kiekvieną mokinį augti bei tobulėti asmeniškai.

Antrojoje konferencijos dalyje pranešimą pristatė Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Erikas Simonaitis, kuris apibendrino tyrimo „Moksleivių nuomonė apie prevencines programas“ rezultatus. Taip pat pranešimus skaitė Kauno miesto seniūnijų ugdymo įstaigų atstovai, kurie pasidalino įgyvendinamų prevencinių programų gerąja patirtimi, pasidžiaugė seniūnijų grupėse esančių ugdymo įstaigų vykdomų programų gausa bei įvairove.

Konferencijos darbą moderavo Andrėja Adašiūnienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė,   Daiva Šabūnienė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė, Kristina Dubinskė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos socialinė pedagogė, ir Rūta Žitkienė, VDU „Atžalyno“ progimnazijos socialinė pedagogė.

 

 

 

Additional information