DSC 1914

2019 m. balandžio 24 – 26 d. Rygoje vyko Erasmus+ projekto  „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ tarptautinis projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo projekto partneriai iš Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Rygos švietimo ir informacijos centro (Latvija), Fitjar vidaregåande skule (Norvegija), Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Turkija).

Susitikimo metu projekto koordinatorė Ginta Tarankienė pristatė projekto administracinius, veiklų viešinimo klausimus, tarpinį projekto veiklų vertinimo tyrimą. Eksperte Renata Dudzinskienė pristatė sukurtų intelektinių produktų išbandymo eigą, vertinimo kriterijus, teikė rekomendacijas, konsultacijas projekto partneriams. Lankytasi Rygos 84-oji, 94-oji vidurinėse mokyklose ir Rygos privačioje mokykloje „Domdaris“, stebėtas kritinio mąstymo ugdymo metodų taikymas pamokose, dirbant su įvairaus amžiaus mokiniais. Po vizitų aptarta mokytojų veikla pamokose, taikomų metodų, veiklų įtaka mokinių pasiekimams, įtraukimui į pamokos veiklą, motyvacijai. Projekto partneriai pastebėjo, jog inovatyvios veiklos, IT naudojimas pamokoje, kokybiškai taikomi kritinio ir kūrybinio mąstymo metodai yra labai efektyvūs mokinių pažangai. 

Projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ partneriai jau sukūrė kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo užduotis, skirtas 3-18 m. mokiniams, užduočių atlikimo aprašymus, skirtus pedagogams, tėvams. Sekantis projekto įgyvendinimo etapas – sukurtų užduočių išbandymas. 

Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), Fitjar vidaregåande skule (Norvegija), Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Turkija).

Projektas įgyvendinamas: 2017-10-02 – 2019-10-01. 

 

 

 

Additional information