KPPM 12.48.20 Sv 2019 2.jpgKovo 19 d. Kauno Panemunės pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi į išskirtinį renginį – Erasmus+ projekto „Menai ir tradicijos“ partnerių šalių šokių festivalį „Drauge smagiau“. Tai buvo baigiamasis projekto renginys, kurio metu visų klasių mokiniai šoko projekte dalyvavusių šalių tradicinius šokius, tokius kaip temperamentingąjį ispanų flamenką, iškilmingąjį lenkų polonezą, energingąjį graikų sirtakį ir kitus. Festivalį mokiniai pradėjo projekto himnu anglų kalba. Mokiniai ne tik šokiais, bet ir savo apranga reprezentavo skirtingas šalis. Renginyje netrūko svečių: šokių pažiūrėti atvyko mokinių tėveliai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė R. Bortkevičienė, kolegos iš kitų mokyklų.


Visą savaitę mokykloje buvo kuriama projekto atmosfera: į renginį kvietė mokinių sukurti plakatai, bendruomenės nariai galėjo pasidžiaugti mokinių darbų ekspozicijomis, pažiūrėti filmuką apie projekto metu įgyvendintas veiklas. Renginio metu svečiai ekrane galėjo stebėti Lapino, tapusio mokyklos talismanu ir keliavusio į visas šalis, įspūdžius apie kiekvieną šalį.

 

KPPM 12.19.31 S.Sv 2019

„Erasmus+ K2“ projektas „Menai ir tradicijos“, kuriame dalyvavo partneriai iš 12 šalių (Lietuvos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos, Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos), truko trejus metus. Vienas iš pagrindinių ilgalaikio projekto tikslų – skatinti mokinių domėjimąsi gimtosios šalies bei Europos šalių kultūros tradicijomis moderniose aplinkose. Galima teigti, kad pagrindinis projekto tikslas buvo įgyvendintas: mokiniai susipažino su visų 12 šalių tradiciniais šokiais, dainomis, kitomis meno rūšimis. Mokiniams labai patiko dalyvauti tose veiklose, kurios jiems yra neįprastos ir nekasdienės, pavyzdžiui, piešti ant vandens (Turkijos meno rūšis), stiklo (Rumunijos meno rūšis), kriauklių (Ispanijos meno rūšis) ir t.t. Prieš pradedant mokytis skirtingų šalių meno technikų mokiniai buvo supažindinami su šalimi, svarbiausiais faktais apie ją. Menas negali būti atsiejamas nuo teatro ir muzikos, todėl mokiniai turėjo galimybę sužinoti dramos paslapčių bei išmokti dainelių, kurias dainuoja vaikai iš partnerių šalių. Mokiniai taip pat tobulino savo anglų kalbos žinias ir įgūdžius susirašinėdami laiškais, kalbėdami Skype konferencijose, filmuodami video dienoraščius, kuriuose pristatė save, mokyklą ir savo dieną. Atlikdami projekto užduotis mokiniai mokėsi naudotis IT programomis.

 

Viso projekto metu 33 mokyklos pedagogai turėjo galimybę dalyvauti skirtingose šalyse vykusiuose susitikimuose, kuriuose gilino savo profesines žinias, tobulino savo kompetencijas tam tikrose tai šaliai būdingose meno technikose. Išvykose mokytojai ne tik mokėsi, planavo bendras veiklas, bet ir lankėsi ugdymo įstaigose, susitiko su mokyklų bendruomenėmis, apžiūrėjo įžymias vietas. Grįžusios iš susitikimų mokytojos dalijosi savo patirtimi su kolegėmis, o įgytas žinias stengėsi pritaikyti ugdymo procese.

Projekto dalyvių inf.

 

 

Additional information