IMG 2288Saulėtą balandžio 12-osios popietę Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje šurmuliavo 5‒6 klasių mokiniai, kurie atvyko net iš aštuoniolikos Kauno bendrojo ugdymo mokyklų: Tado Ivanausko progimnazijos, Vinco Kudirkos progimnazijos, Bernardo Brazdžionio mokyklos, Veršvų gimnazijos, KTU Inžinerijos licėjaus, Žaliakalnio progimnazijos, Kazio Griniaus progimnazijos, Milikonių progimnazijos, Senamiesčio progimnazijos, Dailės gimnazijos, „Vyturio“ gimnazijos, Juozo Grušo meno gimnazijos, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Aleksandro Puškino gimnazijos, Palemono gimnazijos, Šv. Kazimiero progimnazijos, Petrašiūnų progimnazijos, Dainavos progimnazijos ir, žinoma, Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos. Jie rinkosi į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir miesto etikos mokytojų metodinio būrelio organizuojamą popietę „Mokomės etikos žaisdami“.

 

Šios popietės tikslas – padėti mokiniams išsiugdyti atsakingą moralinį mąstymą, tolerantišką ir demokratišką santykį su savimi, kitais žmonėmis ir pasauliu. Pradedant renginį, mokytojus ir mokinius pasveikino renginio šeimininkai - progimnazijos direktorė Lina Viršilienė. Muzikiniu kūriniu susirinkusiesiems nuotaiką skaidrino 6 klasių vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Gemos Rudzevičienės, taip pat dainavo 8a kl. mokinė Auksė Ožinskaitė.

IMG 2290Mokiniai būrėsi į komandas ir atliko žaidybines užduotis - kūrė pamokančias istorijas, vaidino etines problemas, piešė plakatą apie save, apie bendravimą ir savęs tobulinimą, išsakė komplimentus vieni kitiems. Mokytojų ir mokinių jungtinė komisija dirbo labai atsakingai, nes reikėjo išrinkti pačius kūrybiškiausius, išmintingiausius ir etiškiausius popietės dalyvius, kuriuos apdovanojo atminimo medaliais ir padėkomis.

Dalyviai džiaugėsi, kad laikas žaidžiant, o kartu ir mokantis, neprailgo, buvo įdomu ir linksma bendradarbiauti su savo bendraamžiais. Dirbdami grupėse ir drauge siekdami rezultato vaikai suprato, kad dirbti komandoje ne tik smagu, bet taip galima greičiau bei kokybiškiau pasiekti tikslą. Popietės organizatoriai teigė, kad žaidimas atskleidžia talentus, ugdo žinių troškimą ir parodo, kokie „dideli“ ir kūrybingi gali būti mokiniai.

 

IMG 2355Sveikiname labiausiai pasižymėjusias komandas: etiškiausią - šv. Kazimiero progimnazijos ir Petrašiūnų progimnazijos komanda, išmintingiausią – Bernardo Brazdžionio mokyklos ir Veršvų gimnazijos komandą ir kūrybiškiausią – Palemono gimnazijos ir KTU inžinerijos licėjaus komandą.

Dėkojame mokiniams ir juos rengusiems etikos mokytojams, kurių atsakingo bendro darbo rezultatai pamokose išryškėjo popietės metu.

Etikos metodinis būrelis

 

 

 

Additional information