4Autizmo spektro sutrikimai pasaulyje diagnozuojami jau daugiau nei pusę amžiaus. Autizmo paliestų vaikų Lietuvoje nuolat daugėja (užsienio šalių šaltinių duomenimis 2000 m. 1 iš 150 vaikų, 2010 m. 1 iš 68 diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas). Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms dar ženkliai atsilieka nuo šiuolaikinių standartų.

Atsižvelgiant į didėjantį vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, skaičių bei žinių šioje srityje trūkumą, siekiant informuoti visuomenę apie šių vaikų ugdymo galimybes, tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir sunkumus, su kuriais susiduria šios vaikus auginančios šeimos, balandžio 19 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko trečioji Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ugdymas: misija (ne)įmanoma?“.

Tarptautinės konferencijos tikslas – suteikti galimybę specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, pasidalinti sukauptu patyrimu ir naujomis idėjomis, reflektuoti turimą pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti taikomų ugdymo ir sveikatinimo priemonių poveikį, šviesti visuomenę, ugdyti pagarbą ir toleranciją ne tik autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims, bet ir visiems, turintiems negalią pasiektas.

Tarptautinės konferencijos uždaviniai – supažindinti su autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų socialinės adaptacijos ir integracijos darželyje, mokykloje, visuomenėje problemomis, atskleisti integracijos ir socializacijos iššūkius mokytojui ir mokiniui: sėkmės istorijos ir sunkumai, išryškinti su autizmo spektro sutrikimų turinčių asmenų šeimų patirtimi, visuomeninių organizacijų veikla respublikoje, pagalbos galimybėmis.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus pristatė Gražina Šeibokienė, ŠMSM Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, Laima Mikulėnaitė, Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės, Santaros klinikų filialo vaikų neurogė-socialinė pediatrė, Urszula Duda, Suvalkų nevyriausybinės terapinės pradinės mokyklos „BAJKA“ ir nevyriausybinės terapinės gimnazijos direktorė.

3

Antroje konferencijos dalyje pranešimus pristatė Marek Stankiewisz, Suvalkų nevyriausybinės terapinės pradinės mokyklos mokytojas, Kristina Radžvilaitė, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ narė, dr. Gedas Malinauskas, Kauno Arkos bendruomenės pirmininkas, Paulina Kuraitienė, DIR Floortime terapeutė, Audra Galvanauskienė, Kauno r. Jonučių progimnazijos pavaduotoja ugdymui ir Raimonda Juknevičienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė.

Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė apibendrindama konferenciją, dėkojo lektoriams ir svečiams už bendradarbiavimą šioje srityje, atskleistas aktualias temas, mokytojo ir vaiko santykio svarbą, pagarbos ir tolerancijos, inkliuzinio ugdymo iššūkius ir privalumus.

Konferencijoje suteikta galimybė mokytojams ir specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus, susipažinti su naujausiais ugdymo bei pagalbos metodais sukauptu tarptautiniu patyrimu ir naujomis idėjomis, apibendrinti taikomų ugdymo ir sveikatinimo priemonių poveikį.

Pertraukos metu konferencijos dalyviai galėjo ne tik pasivaišinti kava, bet ir susipažinti su informatyviais Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialistų parengtais stendiniais pranešimais.

 

 

Additional information