IMG 20190416 160117„Varpo garsas – tai dangaus balsas, kuris sujungia žmones.... Gyvenimas – tai ne tik mokslo dėsniai, formulės, knygos, bet ir girios šlamėjimas, šaltinių čiurlenimas, žvaigždžių žybsėjimas, išskrendančių paukščių šauksmas.

Nenutilkit, VARPAI nešantys TIESĄ, LAIMĘ ir DŽIAUGSMĄ!“

2019 metų balandžio mėnesio 16 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „ Mokslinė kūryba ir poezija profesoriaus Antano Žiliuko knygos ,,Nenutilkit, varpai“ puslapiuose“. Džiugu, kad knygos pristatyme dalyvavo autoriaus bendražygiai, buvę Kauno technologijos universiteto absolventai Antanas Jankauskas ir Algirdas Medišauskas.

Pasigirsta profesorės, gydytojos, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės, rašytojos Jūratės Jankauskienės pianinu atliekamos melodijos ,,Po Paryžiaus dangum“ garsai, skelbiantys popietės pradžią. Popietės vedančioji rašytoja, aviatorių ambasadorė, LNRS garbės narė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė pasidžiaugė, kad su profesoriumi susipažino 1995 metų liepos 15 dieną konferencijoje, kurioje A.Žiliukas skaitė pagrindinį pranešimą, skirtą Dariaus ir Girėno skrydžiui. Profesorė J. Jankauskienė perskaitė pranešimą ,,Kauno universitetų istorija: kaip atsirado dabartiniai KTU, VDU bei KMU“. 

IMG 20190416 165223

Pristatydama knygos autorių, renginio vedančioji pažymėjo, kad Antanas Žiliukas – irimo mechanikos mokslo pradininkas Lietuvoje, orlaivių ir erdvėlaivių konstrukcijų bei atominių elektrinių saugos ir patikimumo tyrėjas. Knygą ,,Nenutilkit, varpai“sudaro trys dalys: pirmoji dalis – ,,Mūsų varpai“, antroji – Lietuvių kosmonautikos varpų aidai“, trečioji – ,,Autoriaus eilės“. Profesorius Antanas Žiliukas supažindino su Varpų istorija, prisimindamas Lietuvos tautinio sąjūdžio ideologo Vinco Kudirkos laikraštį ,,Varpas“, pasidžiaugė, kad ir šiandien skamba 1898 m.Vinco Kudirkos parašytas Lietuvos himnas. Skyrelyje ,,Mokslo varpas“ peržvelgė Lietuvos universiteto istoriją, supažindino su 1922–1957 metais statybos mechanikos katedros įkūrėju prof. Kazimieru Vasiliausku bei jo vadovaujamo kolektyvo darbais, dalijosi prisiminimais apie savo nuveiktus darbus, plečiant pedagoginę veiklą, kai 1992 m. buvo išrinktas Medžiagų atsparumo katedros vedėju. Džiugu tai, kad 1992–1996 m. prof.habil. dr. A.Žiliukas buvo pirmojo KTU Senato pirmininkas ir pirmosios Lietuvos studijų ir mokslo institucijų senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos prezidentas. Šiame skyrelyje, taip pat randame atsakymus į klausimą, kurį kelia pats autorius – ,,Kokių reikia Varpų?“. Profesorius tęsia įdomų pasakojimą apie lietuvių kosmonautikos Varpus: lietuvių kilmės kosmonautus, jų dalyvavimą kosmoso tyrimų programose, apie savo indėlį, kuriant ir vertinant erdvėlaivių patikimumą. Kadangi knygos autoriaus darbai buvo publikuojami išleistose monografijose, tai leido pritaikyti sprendžiant atominių elektrinių saugą, buvo vykdomi tarptautiniai projektai su Švedijos ir Anglijos mokslininkais. Išgirdome istorijas apie kosmines katastrofas...

Ir štai – knygos ,,Nenutilkit, varpai“ poetinė dalis, kurią sudaro 35 eilėraščiai!

IMG 20190416 192124Šią knygos dalį subtiliai, meniškai pristatė poetė, LNRS narė Julija Augustauskienė Rudenė, o eiles skaitė kartu su šių eilučių autoriumi. Julija skaito pirmą eiliuotą kūrinį ,,Varpelis“, kuriame išaukštinamas mokyklinis varpelis, nuskambėjęs pirmąją rugsėjo. Pasak poetės, eilėraščiuose varpelio skambesys gyvenime skleidžiasi įvairiaspalviais varpų gaudesiais, skelbiančiais pergalę, džiaugsmą ir netektį, neviltį. Jis žadina, kelia, kviečia kovai, neša naują žinią, guodžia ir kviečia sugrįžti į Tėvynę. Profesorius skaito eilėraštį „Lietuviškos gretos“. Eilėraštyje ,,Tėvynė“ eilėmis autorius išreiškia didelį dėmesį ir pagarbą Tėvynei. Išsakomos svarios mintys apie mokslo svarbą – ,,Mokslo varpai“. Didžiuliai žmogaus proto siekiai, žingeidumas išsiveržia eilėraščiuose ,,Tiltas“, ,,Į pasaulio erdves“ bei ,,Šiapus ir anapus atmosferos“. Mokslininko veikla nė trupučio nesusilpnina autoriaus žavėjimosi apie Aukštaitijos ežeruose paskendusius varpus. Tai Alaušo, Sartų, Luodžio ir kitų Aukštaitijos ežerų legendomis sukurti eilėraščiai. Švelniu varpų aidu autoriui atliepia gimtieji Nariūnai – pats skaito eillėraštį ,,Tėviškės bijūnai“.Savo kūryboje autorius nepamiršta ir pokario sunkumų, laisvės kovų – eilėraštyje ,,Sudegintos naktys“.Rimuotomis mintimis autorius mus veda per gyvenimo prasmės suvokimą ir kviečia –,,Nenutilkit, varpai“. Šias eiles skaito renginio vedančioji Irena Jacevičienė-Žukauskaitė.

Renginio dalyvius domino klausimai: ,,Ar netrukdė tiesioginis darbas poezijai?“; Jūsų eilės patriotiškos, kaip jos gimė?“; ,,Jeigu vėl reikėtų rašyti knygą, ar daug kas keistųsi?“....

Pasak profesoriaus Antano Žiliuko, – ,,Man, mokslo žmogui, varpo garsai yra viso gyvenimo pasiekimų simbolis, mokslininko misijos įgyvendinimas. Prozinio gyvenimo momentus pabandžiau išreikšti eilėmis, ypač norėjau išryškinti profesijos, gamtos ir dvasinio pasaulio sąsają. Norėjau įteigti, kad ateities kartos savo veikloje vadovautųsi žiniomis ir moralaus gyvenimo principais“.

Ačiū profesoriui Antanui Žiliukui už knygos ,,Nenutilkit, varpai“ pristatymą, nuoširdų, mielą, šiltą bendravimą prie arbatos/kavos puodelio!

 

Additional information