IMG 1975Balandžio 3 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko šeštoji Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, miesto etikos mokytojų metodinio būrelio ir VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros organizuota respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Žmogaus fenomenas“, kurioje buvo analizuojamas žmogaus kaip būtybės įvairiapusiškumas, remiantis filosofiniais tekstais aptariamos gyvenimo prasmės, asmens ir asmenybės, naujųjų medijų įtakos problemos. Renginyje dalyvavo bei pranešimus pristatė Filosofijos katedros dėstytojai, šalies bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos mokytojai, 10-12 klasių mokiniai.

VDU HMF dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė ir Filosofijos katedros vedėjas profesorius habil. dr. Gintautas Mažeikis, sveikindami konferencijos dalyvius, akcentavo etikos mokslo, ieškančio įvairių kultūrų, nuomonių, požiūrių, normų ir taisyklių bendro vardiklio, svarbą šiuolaikinėje visuomenėje.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus pristatė dėstytojai ir mokytojai. Profesorius habil. dr. Gintautas Mažeikis aptarė nihilizmo filosofinės antropologijos problemas bei praktinę jų vertę. Katedros dėstytojai doc. dr. Tomas Kavaliauskas ir dr. Rūta Bagdanavičiūtė analizavo žmogaus komunikaciją ir naujai besiformuojančius elgesio kodus elektroninėje erdvėje, dr. Bronė Gudaitytė atkreipė klausytojų dėmesį į asmens (ne)brandumo formas: savimeilę ir tikrąją savęs meilę. Mantautas Ruzas, VDU Švietimo akademijos lektorius, kalbėjo apie gyvenimo gyvenimui ideologiją kaip kliūtį etiniam veiksmui. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos etikos mokytoja ekspertė Vilhelmina Urbonienė, Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos etikos vyresn. mokytoja Dalė Ūselienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos etikos vyresn. mokytoja Egidija Tarkauskienė nagrinėjo žmogaus ir prasmės klausimus.

IMG 1885Antroje konferencijos dalyje įdomiomis etinėmis įžvalgomis dalinosi ir mokiniai, atvykę iš įvairių šalies mokyklų. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokiniai Gabrielė Lavreckytė, Donatas Bulka, Kamilė Ražauskaitė (mokytoja ekspertė Vilhelmina Urbonienė); Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinė Neda Petrūnaitė (mokytoja Daiva Danilevičienė); Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinės Aurelija Mankeliūnaitė ir Erika Šumilovaitė (mokytoja ekspertė Egidija Kontrimienė); Julius Urbonavičius iš Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos (vyresn. mokytoja Teresa Kozak); Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinės Gabija Matkutė, Greta Martinaitytė, Karolina Minskaitė (mokytoja metodininkė Elona Rimdeikienė); Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokinys Mykolas Degutis (mokytoja Vaida Kuzmickaitė); Domantė Knietaitė, Karolina Čekavičiūtė, Patrycija Ščerbinina iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos (mokytoja metodininkė Zita Jackūnienė); Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinės Akvilė Žukaitė ir Ieva Liutackaitė (mokytoja metodininkė Daiva Mikučionienė); Mantas Zamalis, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinys (vyresn. mokytoja Egidija Tarkauskienė) pranešimuose analizavo moralės ir gyvenimo prasmės klausimus, optimizmo ir pesimizmo, asmens savimonės, dvasinės stiprybės, individualumo raiškos problemas. Svarstymais apie žmogaus ir gyvūno giminystę, apie tai, kas juos sieja ir skiria įtaigiai pasidalino Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai Rokas Siderkevičius ir Guoda Terleckytė (mokytoja metodininkė Neringa Zaveckienė) bei Arvydas Sinkevičius, Radvydas Vėjelis iš Vilniaus Gabijos gimnazijos (mokytoja Daiva Danilevičienė).

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Polina Žemaitienė, apibendrindama konferenciją, dėkojo VDU HMF Filosofijos katedros dėstytojams, mokytojams ir mokiniams už darnų darbą ir bendradarbiavimą šiame renginyje, atskleidusiame nagrinėjamos temos aktualumą, jaunosios kartos gebėjimą suprasti ir analizuoti sudėtingus žmogaus fenomeno klausimus etiniame/filosofiniame kontekste, išreikšti vertybinio apsisprendimo patyrimus, poreikius, siekius.

    

                                                                                                                                                                                               Polina Žemaitienė, etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,

                                                                                                                                                                                              Kauno Milikonių progimnazijos etikos mokytoja ekspertė

 

Additional information