DSC 2864

Balandžio 3 d. Kauno miesto mokytojai buvo pakviesti į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą, į antrąjį mokytojų forumą „Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno miesto ugdymo įstaigose“, kurio tikslas – didinant mokyklos ir mokytojo prestižą skleisti vertingas patirtis. Forumo organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto mokyklų metodinė taryba.

Forumo dalyvius pasveikino Kauno miesto tarybos narė, Švietimo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja dr. Jūratė Eena Norvaišienė. Forume taip pat dalyvavo Kauno miesto mero patarėja Orinta Leiputė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dr. Nijolė Putrienė, LR Seimo nario Lauro Stacevičiaus patarėjos Lina Pranaitė ir Akvilė Kaminskaitė, LR Seimo narės Aušros Papirtienės patarėja Rita Kybartienė, Suomijos Respublikos ambasadoriaus pavaduotoja Anni Salmia. Šįkart, besimokydami iš geriausiųjų, forumo dalyviai siekė atskleisti Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymo galimybes Kauno miesto ugdymo įstaigose ir naudą ugdymo įstaigoms. Forumo „Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno miesto ugdymo įstaigose", skirtame Laikinosios sostinės atminimo metams, data sutapo su „Skandinavijos dienų“ renginių ciklu Kaune, todėl Suomijos Respublikos ambasados iniciatyva į Lietuvą atvykti ir skaityti paskaitą buvo pakviestas Helsinkio universiteto profesorius, Teologijos mokslų daktaras Arto Kallioniemi, kuris yra populiarios knygos „Švietimo stebuklas: mokymo ir mokymosi Suomijos mokyklose principai ir praktika“ bendraautorius, siekęs savo knygoje supažindinti užsienio mokslininkus, tyrėjus, mokytojus, studentus ir politikus su sistemišku ir atkakliu darbu, kurį Suomija atliko pertvarkydama savo švietimo sistemą, tikėdama savo švietimu ir mokytojais.

DSC 2793Profesorius klausytojams pristatė Suomijos švietimo sistemos ypatumus, atkreipdamas dėmesį į mokytojų paruošimo sistemos tikslingumą. Paskaitoje ne kartą buvo akcentuotas mokytojo prestižas, pasitikėjimas juo ir laisvė kuriant ugdymo turinį. Forumo moderatorė Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, pristatydama pranešėjus įžvalgiai akcentavo gerosios patirties naudingumą ir išryškino sąsajas su Kauno savivaldybėje vykdomu „Lyderių laiko 3“ projektu „Stiprus ir darbu patenkintas Kauno miesto mokytojas“, skirtu mokytojo prestižui atskleisti, pedagogų motyvacijai ir profesijos tobulinimo stiprinimui. Projekto „Mokytojai Lietuvai“ dalyviai Dalė Morkūnienė iš Kauno Panemunės pradinės mokyklos ir Gediminas Čapkauskas iš Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pasidalino įžvalgomis, ką fiksavo ir jau spėjo įgyvendinti po
stažuotės Suomijoje. Apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą Suomijoje ir Lietuvoje praktiniais pavyzdžiais pasidalino Kauno lopšelio – darželio „Čiauškutis“ direktorė Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė. Pagrindinis akcentas – ugdymasis visur: tiriant, išbandant, analizuojant, o svarbiausia – emocinis patyrimas atradus. Sėkmingu IT pritaikomumu žaismingai ir įtaigiai pasidalino Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos geografijos, istorijos mokytojas Gediminas Grėsius, kuris ne tik suintrigavo skype, oneNote galimybėmis, bet čia ir dabar „nukėlė“ forumo dalyvius į Antarktidą. Apie asmeninės sėkmės kūrimą įgyvendinant SEU (socialinio emocinio ugdymo) programą ir integruoto ugdymo turinio reikšmę siekiant mokinių asmeninės pažangos kalbėjo Kauno Dainavos progimnazijos direktorė Jolanta Vengalienė ir progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Auksė Urbonienė. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Olivijus Spitrys akcentavo asmeninės ūgties fiksavimo naudą bei tikslingą VDM (visos dienos mokyklos) veiklų vykdymą. 

Forumą apibendrino Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 3a klasės mokinys Jurgis Leonavičius, Kauno miesto mokyklų metodinė tarybos pirmininkė Jūratė Slavinienė, dviejų dukrų mama Lina Pranaitė. Įvardintos emocijos pasinaudojant EMOMETRU ir pateiktos apibendrintos išvados dar kartą patvirtino, kad Kauno ugdymo įstaigose vyksta į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas(is), kad čia dirba kompetentingi, savo darbą mylintys mokytojai. Pedagogai buvo skatinami didžiuotis savo profesija, išlikti oriais ir garbingais.

 

 

Additional information