renginio branduolysKovo 1-ą dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko bendraautorių Aldonos Jankauskienės ir Dalios Buragienės poezijos ir kraštotyros knygos, skirtos Kauno Laisvės alėjai „Kaunas: Laisvės alėja“ pristatymas. „Ši knyga – pirmoji tokios apimties, kurioje bandoma pristatyti visą Laisvės alėjos raidą. „Tai dovana Kaunui“,- sakė pirmos dalies „Kaunas: Laisvės alėja“ GATVĖS METRAŠTIS sudarytoja Aldona Jankauskienė, tris metus rinkusi medžiagą – „prasėdėjusi“ bibliotekose, įvairiuose archyvuose, muziejuose...

40 metų atidavusi pedagoginiam darbui, dabar yra Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, rašo eilėraščius, domisi kraštotyra, redaguoja knygas. Apdovanota padėkomis už istorinės-kraštotyrinės medžiagos rinkimą, meilę ir pagarbą tautos etninei kultūrai, o 2013 metais – Kauno miesto savivaldybės „Gerumo kristalu“ už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui bei kultūros paveldo išsaugojimą.

Renginio pradžioje nuskambėjo ansamblio „Pinija“ vadovo, kompozitoriaus Arvydo Paulausko atliekama daina „Laisvės alėja“ (ž. A. Jankauskienės, m. A. Paulausko).

Istorikas, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresn. bibliografas, dr. Mindaugas Balkus pasidžiaugė Aldonos Tamokaitytės-Jankauskienės sumanymu parengti plačiajai visuomenei knygą apie Laisvės alėją, kurioje sudėta įdomi ir vertinga medžiaga, atskleidžianti Laisvės alėjos raidą nuo XIX a. vid. iki XXI a. pradžios. Čia ir ištraukos iš tarpukario spaudos, amžininkų atsiminimai, gausu senųjų ir šiuolaikinių alėjos vaizdų.

„Kaunas: Laisvės alėja“ – metraštis apie gražiausią miesto gatvę per visus keturis jos augimo laikotarpius: guberniją, tarpukarį, sovietmetį bei atkurtą Nepriklausomąją Lietuvą. Knygoje pateikiama ne tik istorinė medžiaga, bet ir pastatų architektūrinė raida, nepamirštami iki šių dienų puošiantys gatvę Nikolajaus Andrejevo, Justino Golinevičiaus, Simono Gorskio suprojektuoti namai. Metraštį papildo gyventojų atsiminimai, darbai žmonių, gyvenusių ir dirbusių tarpukario ir sovietmečio Laisvės alėjoje. Paminėtas Kauno – „Mažojo Paryžiaus“ vardas, tų laikų aukštuomenės mados, papročiai, prabangūs pokyliai restoranuose – pirmieji europietiškos kultūros dvelksmai. Sovietmetį pristato Romo Kalantos tragedija, kauniečių su nostalgija prisimenami „Merkurijaus“ pastatas, garsiosios „Orbitos“ ir „Tulpės“ kavinės, vaikams džiaugsmą teikusi „Pasaka“.

Muzikine programa „Mažasis Paryžius“ susirinkusius džiugino ansamblio „Pinija“ damos ir džentelmenai, vadovaujami charizmatiškojo Arvydo Paulausko.

Antroje knygos dalyje „ALĖJA TU MANO NUOSTABI“ išspausdinti gydytojos, LNRS valdybos pirmininkės, respublikinio kultūros, kraštotyros, literatūros laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorės, poetės Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščiai, skirti Laisvės alėjai, Kaunui. Jos eilėms muziką sukūrė ir pritardama gitara atliko muzikos pedagogė Jūratė Dailydėnienė.

Centro direktorės Rasos Bortkevičienės vardu pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė autorėms įteikė Padėkos raštus, padėkojo už kūrybinį bendradarbiavimą, rašytinio žodžio sklaidą.

Susirinkusieji džiaugėsi puikia knyga, tikėdamiesi sulaukti papildomo leidimo – ne visi norintys įsigijo – knygos tiražas tik 100 egzempliorių.

 

Additional information