5Kovo 6 d. Kauno 1-oje muzikos mokykloje vyko Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų forumas „Sąmoningas mokinys – misija įmanoma“. Forumo iniciatoriai – Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.„Sąmoningas mokinys“ – tema, rodos, visiems seniai suprantama, tačiau visai naujai ir aktualiai skamba šių dienų kontekste, t.y. informacinių technologijų fone, kai tobulėja dirbtinis intelektas, plinta robotizacija. Kaip tokiomis sąlygomis ruošti mokinį sąmoningam gyvenimo vertės, prasmės pajautimui, kaip ugdyti vertybes, kalbėjo Vilius Sikorskas, teologijos daktaras, sakralinės muzikos magistras, kunigas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius.

Mindaugas Labanauskas, Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos viceprezidentas, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius, remdamasis verslo internetinės prekybos įkūrėjo Jack Ma ateities įžvalgomis, pasidalino savo mintimis apie tai, kaip svarbu mokykloje formuoti sąmoningo mąstymo įpročius. Pasaulis labai keičiasi, profesijos, žinios – sensta. Mokinius privalu ruošti taip, kad jie, įsisavindami naują medžiagą, mokėtų matyti pasaulio kaitą.

Edita Matulionienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, remdamasi savo turtinga, prasminga patirtimi, gvildeno klausimą, kaip mokinį motyvuoti sąmoningai veiklai. Ji atkreipė dėmesį į mokytojo asmenybę bei mokytojo ryšį su mokinio tėvais.

Arnoldas Beinaris, Punsko muzikos mokyklos ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas, priminė, kad mokytojui svarbu domėtis metodinėmis naujovėmis, siekti gauti naujų impulsų savame darbe ir mokinio sąmoningumo ugdymą priartinti prie praktikos.

Renginio moderatorė Eglė Valantinienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos teorinių dalykų mokytoja ekspertė, pastebėjo, koks svarbus mokytojui yra vaiko psichinės raidos pažinimas, psichologinės žinios, kuriomis remiantis privaloma ugdyti sąmoningus piliečius, turinčius pasaulio modelio vaizdą be iliuzijų ir mokančius realiai konstruoti savo aplinką.

Pasibaigus forumo diskusijoms, vyko koncertas „Pavasarinis žaismas“ tradicinis šventinis renginys, sušaukiantis į vieną sceną visų Kauno muzikos mokyklų ambicingiausius jaunuosius muzikantus. Šiais metais koncertas „Pavasarinis žaismas“ buvo skiriamas Laikinosios sostinės atminimo metams.

Koncerte skambėjo nuotaikingos kompozicijos, kurias atliko jaunieji Kauno muzikantai – veržlūs, perspektyvūs, ieškantys ir norintys pažinti bei klausytojams perteikti neišsemiamas muzikos gelmes, ir, svarbiausia, klojantys tvirtus pagrindus Lietuvos muzikos ateičiai.

  Kauno muzikos mokyklų metodikos būrelio pirmininkė Eglė Valantinienė

 

 

 

Additional information