pic2019 m. kovo 7 dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyko Kauno miesto gamtos mokslų šventė „Kūrybos ir eksperimentų sala“, skirta sveikatingumo mėnesiui minėti. Šventės dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Asta Karlienė ir pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė. Susirinkusiems muzikinį kūrinį dovanojo gimnazistai Aleksandra Dobrovaitė (2b) ir Domantas Gembickis (4e).

Renginio tikslai – ugdyti mokinių saviraišką, loginį bei kritinį mąstymą, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; skatinti mokinius taikyti gamtos mokslų pamokose įgytas žinias ir kūrybiškai spręsti problemas; skatinti efektyvų mokinių bei jų mokytojų bendradarbiavimą, miesto mokytojų dalijimąsi gerąja patirtimi; padėti atskleisti mokinių gebėjimus bei ugdomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas; plėtoti mokymosi integralumą kaip vieną svarbiausių šiuolaikinio mokymo(si) bruožų; tobulinti mokytojų kompetenciją inicijuojant mokinių mokymąsi netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, mokslinėse, tiriamosiose, eksperimentinėse veiklose. 

Šventėje dalyvavo apie 140 mokinių bei mokytojų iš Kauno „Saulės“ gimnazijos, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos, Antano Smetonos gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, „Varpo“ gimnazijos, Aleksandro Puškino gimnazijos, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Milikonių progimnazijos, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos, Simono Daukanto progimnazijos, Šv. Kazimiero progimnazijos, Dainavos progimnazijos, Petrašiūnų progimnazijos, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos, Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Jono ir Petro Vileišių mokyklos ir Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos. 8-ųjų ir 9-ųjų klasių mokiniai gamtos mokslų šventėje, padedami gimnazijos mokinių mentorių bei „Santaros“ gimnazijos mokytojų, atliko praktines kūrybines užduotis: chemijos kabinete – „Alchemikų paslaptys“, biologijos laboratorijoje – „Pučiam balioną“, fizikos kabinete – „Išsigandusių elektronų pėdsakais“. Po to vyko mokinių kūrybos rezultatų aptarimas ir apibendrinimas, patirčių pristatymai ir diskusijos. Visi dalyvavę kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Padėkos raštais.Straipsnio ir nuotraukų autorė Jurgita Mižutavičienė

Nuotraukų albumas: nuoroda

 

 

Additional information