DaliosSaulėtą vasario 22 dieną poetai, rašytojai, meno mylėtojai pakilia nuotaika rinkosi į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką, kurioje vyko gydytojos, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės, poetės, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorės Dalios Milukaitės-Buragienės knygelės ,,Šimtas nerimo blyksnių“ sutiktuvės. Popietėje dalyvavo muzikos pedagogė, dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė.

 

Renginio vedančioji rašytoja, poetė, LNRS Garbės narė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė pradėjo renginį savo kūrybos eilėraščiu ,,Atšilusios požeminės upės“, skirtą vienas kitą mylėjusiems ir vienas kitą gerumu apgynusiems žmonėms. Dalyviai, Jūratės smuiko stygų virpesiams pritariant, tylos minute pagerbė šviesų atminimą: a.a Vladą Buragą, Algirdą Radvilavičių bei Kazimierą Sigitą Jacevičių. Pasigirsta Jūratės daina Dalios Milukaitės žodžiais ,,Man reikia tavęs“.

Eilėraščių knyga ,,Šimtas nerimo blyksnių“ (129 psl.) – 35-oji poetės knyga, sudaryta iš keturių skyrių: Baltos ašaros; Lemties muzika; Paskaityk man knygą; Vertimai. Knygos redaktorė – pati autorė, dailininkė – LNRS narė Simeona Baranauskaitė-Načajienė. Poezijoje išaukštinama Meilė, jaučiama daug liūdesio motyvų, tačiau gyvenimas nesustoja ir gyvenimo žydėjimo prasmė suteikia optimistinę nuotaiką. Poetės eilėse jautri, šviesi ir labai įvairiapusė lyrika: kiekvienas turime ištverti skausmą, netektį, vėl atgimstančią meilę. Renginį vainikuoja Jūratės daina, kelianti mus gyvenimo džiaugsmui, vilčiai...,,Nusiprausiu žiedlapių lietum“. Pirmą kartą poetė patalpina vertimus – eilėraščiai išversti į lenkų ir latvių kalbas.

Popietės dalyviai nuoširdžiai sveikino poetę Dalią Milukaitę-Buragienę savo kūrybos eilėmis, gėlėmis, kad su ateinančiu pavasariu lydėtų naujas atgimimas ir įkvėpimas kilniems darbams bei kūrybai, o LNRS narė, poetė, dailininkė Gražina Pasilauskienė padovanojo savo nutapytą Dalios portretą.

Renginys tęsėsi prie arbatos/kavos puodelio. LNRS nariai, poetai, meno kūrėjai dalijosi renginio įspūdžiais, aptarė gaires tolimesniuose darbuose.

Nuoširdus Ačiū poetei už kūrybą, malonų bendravimą! Dėkojame dainuojamosios poezijos atlikėjai Jūratei Dailydėnienei už smuiko bei gitaros stygų virpesį, atliekamus kūrinius mūsų poetų eilėmis!

  

 

Additional information