IMG 3026Konferencija — tai svarbi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Atsižvelgdami į šių mokslo metų prioritetą skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto muziejus 2019 metų sausio 25 dieną organizavo tarptautinę kūrybinę-patyriminę konferenciją „Karyba kitaip“, skirtą Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, 8-ųjų, I–IV-ųjų gimnazijos klasių mokiniams, būrelių vadovams, instruktoriams, bendruomenei. Konferencijos tikslas – plėtoti karybos integravimo galimybes į ugdymo procesą įgyvendinant šiuolaikinio mokymosi paradigmą.

Konferencija buvo išties netradicinė. Konferencijos veiklos prasidėjo iškilminga rikiuote. Plenarinio posėdžio pradžioje visus šiltai nuteikė Licėjaus ansamblio atlikta žygio daina. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams ir svečiams tarė Ingrida Levickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas. Plenariniame posėdyje užsienio partneriai, Zespół Szkół Akademickich we Włocławku atstovai, pristatė vaizdo pranešimą apie karinį ugdymą Lenkijoje, Kauno miesto muziejaus istorikas, VDU doktorantas Simonas Jazavita, kalbėjo apie Lietuvos karybos istoriją, aptarė stereotipus ir įdomybes. LŠŠ Jaunųjų šaulių veiklos koordinatorius Tadas Venckūnas kalbėjo apie Šaulių žygdarbį 1919 metais, akcentavo kiekvieno žmogaus pilietinę pareigą ir būtinybę apie tokius reikšmingus dalykus kalbėti. Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotų pėstininkų bataliono ltn. Greta Kancevičiūtė susirinkusiesiems pasakojo apie tai, ką kariams reiškia Žmogus ir Tėvynė, kokias vertybes puoselėja Lietuvos kariuomenė, kaip keičiasi jaunuoliai, kurie pradeda tarnauti savo šaliai.

Svarbią dalį konferencijoje užėmė diskusijos darbo grupėse. Jų konferencijoje buvo 5, skirtos išnagrinėti tokias temas, kaip „Asmenybės branda ugdant Tėvynės gynėją“, „Karo vaizdavimas literatūroje ir mene“, „Karinis pilietinis ugdymas“, „Karybos pradmenų integracija į ugdymo procesą“, „Žmogus ir Tėvynė“. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus (jų buvo 42) pristatė pranešėjai iš Marijampolės, Kėdainių, Vilniaus, Kauno miesto ir Kauno rajono. Pranešimų temos labai įvairios: nuo tiriamųjų ir apžvalginių pranešimų iki parodų, stendinių pranešimų, nuo aktyvių mokymo būdų iki kūrybiškumo ugdymo, nuo mokymo priemonių iki didaktinių žaidimų, nuo IKT taikymo ugdymo procese iki meistriškumo pamokų. Pranešimuose buvo dalintasi patirtimi, kaip įvairias veiklas paversti patraukliu mokymusi, susijusiu su karybos integravimu į ugdomuosius dalykus, kuris gerintų ugdymo(si) kokybę, ir į šią veiklą įtraukti visą licėjaus bendruomenę ir socialinius partnerius. Visi kartu atradome sėkmės raktus, garantuojančius efektyvesnį mokymąsi, sudominimą, kitų žmonių, institucijų įtraukimą į ugdymo įstaigos bendruomenių veiklą ir aktyvią veiklą švietime.

Konferencijos metu svečiams buvo pristatytos įvairios edukacinės veiklos: Išlikimo apyrankių pynimas (kūrybinės dirbtuvės), Šaudymas, Alpinizmas, Paramedikų mokymai, Tailando boksas. Įdomią edukaciją pristatė ir Kauno miesto muziejus, supažindinęs visus su senaisiais ginklais.

Dalindamiesi gerąja patirtimi stipriname vieni kitus.

Konferencijos organizatoriai

 

Additional information