3

Gruodžio 12 d. į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą (Centras) sugužėjo būrelis Vaikų dienos centrų mokinių. Čia jų laukė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dovana. Kartu su Stiklo meno ir dizaino katedros koordinatore Kamile Stanevičiūte grupelė mokinių tapė ant stiklo. Kitos grupelės laukė Keramikos ir porceliano katedros lektorė Lilija Mogylienė, kuri supažindino su keramikinių puodelių dekoravimo subtilybėmis.

 

Ir prasidėjo vaikų kūryba...ryškėjo įvairiaspalvės figūros ant stiklo, puodelių viduje ir išorėje „skleidėsi žiedai, ulbėjo paukšteliai“. Patarimų vaikams negailėjo lektorių pagalbininkės studentės. Vaikai pajuto kūrybinį džiaugsmą ir valanda prabėgo nepastebimai. Tapybos ant stiklo darbeliai liko „bręsti“ Centre, o puodeliai „iškeliavo“ į krosnį sutvirtėti. Ir po kelių dienų dovanos, sukurtos pačių vaikų, džiugins kūrėjus!

Visas reikalingas priemones užsiėmimams paruošė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas.

Šią gražią iniciatyvą palaikė ir su mokiniais bendravo, juos padrąsino kūrybinei veiklai dekanas profesorius Jonas Audėjaitis.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė dėkoja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetui už puikią idėją, surengtą šventę Vaikų dienos centrų mokiniams, glaudų bendradarbiavimą su Centru.

 

Irena Valentukonienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vyresnioji bibliotekininkė

 

Additional information