logo kpkc

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas  2019 metams 

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas 2019 metams, orientuotas į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų“:

 

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Prioriteto kryptys:

1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

 

2. Prioritetas: Įrodymais grįstas mokymas.

Prioriteto kryptys:

2.1. Tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti.

2.2. Vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei.

2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės.

 

3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptys:

3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

 

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programų laukiame iki 2019 m. sausio mėn. 15 dienos.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Priklausančios veiklos sritys

Elektroninis paštas

Telefonas

 

Audronė Antanavičienė

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

 

Alvydas Bakutis

Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 52

 

Vilija Barzdžiuvienė

Vadyba.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 61

 

Valerija Segalovičienė

Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

 

Ginta Tarankienė

Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 43

 

Ilona Teresienė

Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

 

Laura Vaitkevičienė

Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

 

Alvita Veličkaitė

Informacinės technologijos, ankstyvasis anglų kalbos mokymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

 

Zita Verbickienė

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

 

Additional information