TES Awards Europa

Lapkričio 7-ąją Vienoje įvyko Europos verslių mokyklų (angl. The Entrepreneurial School Awards) apdovanojimai, kuriuose apdovanota ir Kauno Veršvų gimnazija. Šioje mokykloje jos vadovų iniciatyva dirba verslo bei ekonomikos mokytojai, o verslumo pamokas gauna jau pradinukai. Čia vyksta karjeros dienos ir kiekvienas mokinys per metus išplėtoja bent vieną nuosavo verslo idėją. Vienoje apdovanojimą atsiėmusi ekonomikos mokytoja Renata Lincevičienė atskleidė, kokios veiklos pelnė šiai gimnazijai tarptautinį pripažinimą.

Verslumo ugdymui mokyklose skiriama per mažai laiko

Europos verslių mokyklų apdovanojimus organizuoja tarptautinė organizacija „Junior Achievement“. Šiandien iš visų Senojo žemyno mokyklų atrinktos 17, kurios verslumo įgūdžių ugdymui – įtraukiant tiek mokinius, tiek mokytojus, tiek vietos verslininkus – skiria daugiausia dėmesio.

„Jei norime paruošti jaunimą ateities darbams, turime užtikrinti, kad šiandien jiems suteikiame reikiamų žinių bei įgūdžių, – sakė organizacijos „Junior Achievement“ Europoje vadovė Caroline Jenner. – Ne tik mokytojai, tačiau ir vaikų tėvai turėtų siekti, kad moksleiviai įgautų ne tik akademinių žinių, tačiau ir bendrųjų kompetencijų, verslumo įgūdžių, didžiausią dėmesį skiriant praktinei veiklai. Tikiu, kad visos kito šimtmečio mokykos dirbs ir mokys vaikus to, ko jau šiandien moko mūsų apdovanojamos mokyklos.“

Nominantus šiems apdovanojimams atrinko kiekvienos šalies nacionaliniai komitetai, sudaryti iš vietos „Junior Achievement“ organizacijos, verslo bei švietimo atstovų. Vertinimo kriterijai buvo ilgalaikė mokyklos verslumo mokymo strategija, mokymai, rengiami patiems mokytojams, mokykloje turima įranga, skirta verslumo pamokoms ir praktinėms užduotims atlikti. Taip pat buvo vertinamas vietos verslininkų įsitraukimas į verslumo įgūdžių ugdymą bei geriausių praktikų sklaida, viešinimas už mokyklos ribų.

„Veršvų gimnazija pirmoji pastebėjo, kad verslumo ugdymui – itin svarbiai šiuolaikinio žmogaus kompetencijai – skiriama per mažai dėmesio. Kaip ir finansinio raštingumo ugdymui. Todėl buvo imtasi iniciatyvos ir parengta Novatoriško verslumo ugdymo samprata, kuri gimnazijoje jau yra įgyvendinama trečius metus“, – sako Kauno Veršvų gimnazijos direktorius Žilvinas Damijonaitis.

Per dvejus metus gimnazijoje praplėsta pasirenkamųjų dalykų pasiūla, mokytojai pradėjo kelti kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, atnaujinta technologinė bazė, kasmet kuriamos „Junior Archievement“ mokinių mokomosios bendrovės, pritraukta daugiau socialinių partnerių.

„Skatiname mokinius ne tik aktyviai domėtis inovacijomis, bet ir patiems jas kurti. Manome, kad prisidedame prie Lietuvos ateities verslininkų ugdymo“, – sakė gimnazijos direktorius.

Verslo mokysis iš visuomenėje žinomo mokytojo

Veršvų gimnazijos ekonomikos mokytoja Renata Lincevičienė sutiko plačiau papasakoti apie tai, kokios veiklos vykdomos šioje mokykloje. Visų pirma Veršvų gimnazija yra vienintelė Lietuvoje ugdymo įstaiga įgyvendinanti savo sukurtą Novatoriško verslumo ugdymo sampratą. 

„Visi gimnazijos mokytojai per savo dalyko pamokas įvairias temas sieja su verslumu bei finansiniu raštingumu. Taip pat gimnazijoje siūlome papildomus užsiėmimus. Pavyzdžiui, pirmokai bei antrokai mokosi kūrybinio konstravimo, trečiokai-ketvirtokai – verslo simuliacijų. Penktokai jau pradeda mėginti programuoti, šeštokai mokosi ekonomikos ir verslo inovacijų ir panašiai. Pirmosiose gimnazijos klasėse mokiniai jau mokomi intelektinių produktų kūrimo, socialinio ir socialiai atsakingo verslo, o paskutinėse klasėse – apie ekonomiką bei verslo organizavimą. Visi mokiniai, nesvarbu, ar būtų pirmoje ar paskutinėje klasėje, per mokslo metus įgyvendina verslumo projektą ir pristato jį gimnazijos bendruomenei. Tokiu būdu jie turi galimybę generuoti idėjas, jas realizuoti ir įrodyti jų naudą visuomenei“, – sakė R.Lincevičienė.

Taip pat šiais mokslo metais gimnazijoje finansinio raštingumo pradėti mokyti trečios klasės (pradinės) mokiniai.

„Paskutiniu metu išanalizavus įvairių tyrimų rezultatus, akivaizdu, kad Lietuvoje finansinio raštingumo lygis itin žemas, todėl manome, kad apie tai reikia pradėti kalbėti kuo anksčiau. Spaudoje matyti nemažai nuomonių ir pasisakymų, kad finansinis raštingumas turi būti ugdomas nuo pradinių klasių, tokios gerosios patirties galime pasimokyti ir iš daugelio užsienio valstybių. Todėl mūsų gimnazija atsižvelgdama į tokį poreikį, ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo savitą ugdymą. Taip pat nuo šių metų turime ekonomikos mokytoją, daug kam ir jau žinomą žmogų, aktyvų visuomenės veikėją Kristijoną Bartoševičių. Jis puikiai randa bendrą kalbą su mokiniais ir noriai dalinasi savo žiniomis bei patirtimi“, – džiaugiasi ekonomikos mokytoja.

Karjeros dienos – jau mokykloje

Vertinant, kokia yra mokykloje taikomo verslumo švietimo kokybė, didelis dėmesys skiriamas ne tik pakankamai įgūdžių turintiems mokytojams, tačiau ir techninei įrangai. R.Lincevičienė sako, kad technologijos yra viena stipriausių Veršvų gimnazijos pusių.

„Jomis yra aprūpinti daugelis kabinetų. Kaip jas naudoja mokiniai? Labai įvairiai: nuo kūrybinių darbų įvairiems konkursams, kasdienio pamokų ruošimo iki gaminių verslui (mokomosioms bendrovėms) gamybos. Pavyzdžiui, su 3D spausdintuvu buvo spausdinami ir istoriniai medaliai, sausainių kepimo formelės, kavos puodelių padėkliukai. Mokiniams tai labai įdomu, priimtina, tai juos motyvuoja. Mes skatiname ne tik domėtis naujausiomis technologijomis, bet ir patiems išdrįsti jas kurti“, – sako pašnekovė.

Gimnazija sėkmingai bendradarbiauja su daugeliu Kauno aukštųjų mokyklų: Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno technikos universitetais (KTU), Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU).

„Bendrų veiklų vykdome nemažai. Pavyzdžiui, keli mokiniai sėkmingai dalyvavo VDU Verslo praktikų centro renginyje „Entrepreneris“, keletą kartų šio centro atstovai vedė mokymus mokiniams. Tuo metu kartu su ASU kuriame penktokų verslumo klasę. Visi universitetai noriai prisideda prie organizuojamų renginių ir konsultuoja tiek mokytojus, tiek mokinius“, – sako R.Lincevičienė.

Esame įpratę, kad karjeros dienas organizuoja aukštosios mokyklos, tačiau tokią praktiką perėmė ir Veršvų gimnazija. Mokytojos teigimu, sudėtinga apibūdinti šio renginio veiklas, nes kasmet gimnazijos karjeros dienos būna vis kitokios.

„Vienais metais ateina daug gimnaziją baigusių mokinių ir jie dalinasi savo patirtimi, kitais metais, mokiniai ieško informacijos apie įvairias profesijas ir jas pristato įvairiausiais būdais. Gimnaziją ir mokslo metų eigoje aplanko tikrai nemažai alumnų, kurie įneša daug pozityvumo ir, tikime, ne vienam mokiniui palengvina ateities pasirinkimą“, – sako R.Lincevičienė.

Pasinaudokite geruoju pavyzdžiu – verslumo pamokos įmanomos kiekvienoje mokykloje

Gimnazistai taip pat lanko įmones, ugdymo įstaigas, karjeros renginius, atvirų durų dienas, karjeros centrą, dalyvauja „Junior Achievement“ jaunojo kolegos savaitės renginiuose, kur turi galimybę tapti skirtingų sričių profesionalų „šešėliais“. R.Lincevičienės teigimu, jau moksleviai pradeda sverti savo karjeros pasirinkimus ir planus, mokosi rašyti gerą gyvenimo aprašymą bei save įsivertinti. 

„Veršvų gimnazija yra puikus lyderystės pavyzdys, kai mokykla imasi integruoti esminius, jaunam žmogui būtinus kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, kūrybiškumo ir kitus verslumo gebėjimus, jų ugdymą nuo pirmos klasės. Tai yra pirmoji mokykla, kuri juda link Junior Achievement progresinio verslumo ugdymo modelio įgyvendinimo, kai verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai žingsniai formuojami nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Ačiū mokyklos vadovui, kuris palaiko iniciatyvius mokytojus ir skiria jiems dėmesio bei resursų, kad visi drauge galėtume prisidėti prie jaunų, kuriančių Lietuvai, žmonių ateities.“, – sakė Lietuvos „Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė.

Europos Komisija iki 2025-ųjų ketina sukurti Europos Švietimo erdvę. Verslios mokyklos apdovanojimai, rengiami tarptautinės organizacijos „Junior Achievement“, prisideda prie šių tikslų, renginiu skatindama taikyti inovacijas švietime bei į mokymo programas įtraukti daugiau praktinių užduočių.


 

Additional information