IMG 20181030 144852

2018 m. spalio 30 – lapkričio 3 d. Kauno Panemunės pradinės mokyklos trys mokinės, lydimos dviejų mokytojų, nuvyko savaitei į tolimąją Japoniją Hiracukos miesto Minato pradinės mokyklos kvietimu. Didelė garbė, kad pirmasis viešnias iš Lietuvos priėmė Hiracukos miesto meras Katsuhiro Ochiai ir Tokijo olimpiados 2020 Olimpinio bei parolimpinio komiteto vadovai, kad prie savivaldybės pastato suplevėsavo Lietuvos trispalvė.

Kiekviena minutė praleista Hiracukoje su Minato pradinės mokyklos mokiniais ir jų šeimos nariais buvo pilna įdomios veiklos: dalyvauta pamokose, popamokinėje veikloje, edukacinėje veikloje miško mokykloje, muziejuje - akvariume, lankytasi šeimose, įdomiose miesto vietose.

Kauno Panemunės pradinės mokyklos delegacija garbingai atstovavo savo šaliai, miestui, mokyklai. Jaunosios ambasadorės puikiai pristatė Lietuvą, Kauną, savo mokyklą Hiracukos miesto vadovams, Minato pradinės mokyklos bendruomenei. Mergaitės įgijo drąsos, pasitikėjimo, patobulino kompetenciją bendrauti anglų kalba. Nors japonų pradinės mokyklos mokiniai (1-6 klasė) menkai temoka užsienio kalbą (pradeda mokytis tik 7 klasėje), visgi, nesunkai pavyko užmegzti draugiškus ryšius su jais.

Įgyta patirtis bus naudinga mokyklos veiklos tobulinimui. Aišku, kad Lietuvos mokiniams vertėtų daugiau dėmesio skirti darbinių įgūdžių, atsakingumo ir savarankiškumo ugdymuisi.

Kitų metų rudenį Minato pradinės mokyklos delegacija ketina atvykti atsakomojo vizito į Kauno Panemunės pradinę mokyklą.

2018 m. birželio mėn. mokyklą pasiekė puiki žinia. Kauno Panemunės pradinė mokykla laimėjo Kauno miesto savivaldybės skelbtą jaunųjų ambasadorių konkursą, kurio tikslas – lankytis Japonijoje, Hiracukos Minato pradinėje mokykloje, būti Kauno miesto jaunaisiais ambasadoriais pristatant Lietuvos istorinį ir kultūrinį paveldą, skatinti Kauno ir Hiracukos švietimo įstaigų bendradarbiavimą ir suteikti galimybes moksleiviams tobulėti.

2018 m. spalio mėn. Kauno miesto ir Japonijos Hiracukos miesto vadovai Kaune pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo keičiantis žiniomis, gerąja praktika ir patirtimi švietimo, kultūros, sporto, turizmo, tarptautinės veiklos srityse, skatinant geresnį tarpusavio pažinimą, solidarumą ir draugystę tarp abiejų miestų gyventojų bei organizacijų. Tuo pačiu bendradarbiavimo sutartys buvo pasirašytos tarp Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Hiracukos švietimo valdybos ir Kauno Panemunės ir Hiracukos Minato pradinių mokyklų.

Kristina Švagždienė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja

 

 

 

  

Additional information