IMG 0048 2Mokinių rudens atostogos – puikus metas tobulinti mokytojų kompetencijas. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Rokų gimnazija pakvietė spalio 29 d. mokytojus, kurie norėjo sužinoti daugiau apie integruoto mokymo galimybes vykdant projekto veiklas, į Kauno Rokų gimnaziją.


2017-2018 metai buvo ypatingi gimnazijai: ji vykdė penkis tarptautinius projektus. Gimnazijos mokytojai ir mokiniai gavo daug vertingos patirties, todėl norėta tą patirtį skleisti ir už gimnazijos ribų. Gimnazijos mokytojos Sandra Šimoniūtienė ir Loreta Jankūnienė seminaro „Tarpdalykinė pamokų integracija tarptautinių projektų veikloje“ metu kalbėjo apie tarptautinius projektus, pristatė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą tarptautinį projektą „Bendra istorija suvienija“, akcentavo integruoto (teminio) ugdymo svarbą ne tik pamokose, bet ir vykdant projekto veiklas, nes tinkama ugdymo turinio integracija sudaro galimybes priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių.

„Realiame gyvenime mūsų smegenys nėra suraikytos į disciplinas; mes mąstome labai holistiškai“ (Kirsti Lonka, 2017), todėl dalykų integracija padeda giliau suprasti kalbą, simbolius, tekstus, kuriais tos žinios išreiškiamos, leidžia mokiniui įgyti ir plėtoti holistinį požiūrį į tai, ko mokosi, kad kiekvienos temos nagrinėjimas įgautų didesnę prasmę.

Seminaro metu mokytojai ne tik susipažino su integruoto mokymo taikymo galimybėmis, aptarė, kokie gali būti šio mokymo metodo minusai ir pliusai, kokią naudą jis duoda mokiniui ir mokytojui, bet ir praktiškai išbandė keletą integruoto mokymo būdų. Seminaro dalyviai buvo labai aktyvūs, kūrybingai ir šmaikščiai pristatė praktines užduotis ir pritarė išsakytai nuomonei, kad integruojant skirtingus mokomuosius dalykus, kuriuos jungia bendra tema, galima efektyviau naudoti pasirengimo pamokai laiką, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, gerinti ugdymo kokybę.

Išvažiuodami mokytojai dėkojo ir žadėjo, kad sugrįžus mokiniams iš atostogų, būtinai išmėgins labiausiai jiems patikusį integruoto mokymo metodą – orientacinį žaidimą.

 

                     

Additional information