IMG 4659

Spalio 24 dieną Kauno Milikonių progimnazijoje įvyko 7 klasių mokinių kūrybinis konkursas „Mokau(si) kitaip 2018“, kuriame dalyvavo Kauno Milikonių progimnazijos ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos septintokų komandos. Šį renginį, vykusį jau trečiąjį kartą, organizavo abiejų progimnazijų metodinės tarybos, kurios bendradarbiauja bei dalinasi gerąja veiklos patirtimi. Konkursas skirtas šiuolaikinių aktyviųjų mokymo(si) metodų naudojimo, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, patirties sklaidai.

 

Mokyklų komandos buvo suskirstytos į 6 dalykines grupes: lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, gamtos mokslų, socialinių mokslų, dailės. Mokiniai atliko ir pristatė užduotis, ugdančias komandinio darbo įgūdžius, skatinančias kūrybiškumą, plėtojančias asmeninę, socialinę bei pažinimo kompetencijas. Visų dalykų užduotys buvo integruotos su gamtos mokslais. Lietuvių kalbos grupė Kauno miesto žemėlapyje ieškojo ir analizavo gatvių pavadinimus, įvardijančius su gamta susijusius reiškinius. Užsienio kalbų komandos mokiniai, naudodamiesi informacinėmis technologijomis, sukūrė plakatą apie Jungtinę Karalystę. Matematikai atliko užduotį, kuriai reikėjo loginio mąstymo ir gamtos mokslų žinių. Biologai gamino augalo ląstelės modelį ir aiškino kaip funkcionuoja ląstelė. Socialinių mokslų grupė turėjo sudėlioti pateiktus daiktus chronologine tvarka bei paaiškinti jų ryšį su gamta. Dailininkai, kurdami runas, rašė slaptą laišką draugams apie reikšmingą gamtos įvykį.

Konkurse „Mokau(si) kitaip 2018“ dalyvavę septintokai buvo apdovanoti diplomais už komandinio darbo gebėjimus ir kūrybišką gamtos mokslų žinių taikymą.

Anot mokinių, nuotykis yra geriausias būdas mokytis. Džiaugiamės, kad septintokai šiame renginyje patyrė mokslo nuotykį, pažvelgė į mokymą(si) kitaip – kūrybiškai ir linksmai.

Polina Žemaitienė, Kauno Milikonių progimnazijos etikos mokytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė

 

Additional information